Świat to globalna wioska

Jak pogodzić lokalne wymagania biznesowe z globalnymi trendami centralizacyjnymi? To wyzwanie, które staje przed menedżerami IT w Avon.

Jak pogodzić lokalne wymagania biznesowe z globalnymi trendami centralizacyjnymi? To wyzwanie, które staje przed menedżerami IT w Avon.

Świat to globalna wioska

Maksymilian Szeliga, senior IT Project Manager CEE OMS

Kiedy kilka lat temu pewien bank analizował wydajność procesów, w jednym z oddziałów stwierdzono wyraźne okresowe spadki wydajności. Były one na tyle powtarzalne, że przyczyn od razu zaczęto szukać w wadliwym funkcjonowaniu systemów IT. Dopiero przypadek pozwolił odkryć prawdziwą przyczynę. Spadek był spowodowany regularnymi wizytami w oddziale konsultantki Avonu Cosmetics, której kosmetyki odrywały pracownice banku od codziennych obowiązków.

Ta historia to tylko niecodzienna ilustracja potęgi istniejącej od ponad 120 lat firmy. Avon to niekwestionowany lider rynku sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Z rzeszą kilkuset tysięcy niezależnych "konsultantek" i przychodami ze sprzedaży rzędu 800 mln zł zajmuje 271. miejsce w najnowszym rankingu "Lista 500" dziennika Rzeczpospolita. W innym rankingu, opracowanym przez naszych kolegów z amerykańskiej edycji Computerworld, Avon od lat zajmuje czołowe lokaty jako firma "przyjazna informatykom". Nikogo w Avon nie trzeba przekonywać, że warto inwestować w IT.

Centralizacja

Avon, podobnie jak większość światowych koncernów, centralizuje i regionalizuje systemy. Ważną rolę w tym ostatnim procesie odgrywa polski oddział. Maksymilian Szeliga, senior IT Project Manager CEE OMS, wcześniej szef działu rozwoju aplikacji w Avon Cosmetics Polska zarządza projektem, którego celem jest centralizacja systemu zintegrowanego w 22 krajach środkowoeuropejskich. Ponadto polski menedżer odpowiada za centralizację platformy serwerowej dla nowego systemu w brytyjskiej serwerowni w Northampton.

Decyzja o powierzeniu tego zadania zespołowi zarządzanemu przez Polaka to efekt uznania dla kwalifikacji pracowników Avon Cosmetics Polska. W dużej mierze jest jednak wynikiem polskich doświadczeń z wdrożenia Microsoft Dynamics AX i jego integracji z aplikacją Gomac. To autorskie rozwiązanie przygotowane w Visual Basic i Visual C wspiera skomplikowany system naliczania należności, oparty o - aktualizowane co kilka tygodni - modele cenowe, zakładający skomplikowany system zniżek w oparciu o charakter zamówienia.

Dzięki takiej architekturze, dział IT może zachować spójność rozwiązania zintegrowanego, równocześnie oferując biznesowi w pełni elastyczną aplikację, w której można uwzględnić wszelkie, najbardziej nawet skomplikowane zmiany w kluczowym, z punktu widzenia przyjętego modelu biznesowego, procesie.

Jak pogodzić różne racje

Oba projekty nadzorowane przez Maksymiliana Szeligę stanowią duże wyzwanie. "Implementacja systemu ERP na poziomie regionalnym to wypracowanie spójnego modelu procesów biznesowych, który uwzględniałby regionalną specyfikę" - mówi kierownik projektu. "Z wyzwaniami o podobnym charakterze IT w globalnej firmie musi się borykać niemal na co dzień" - dodaje.

Projekt centralizacji infrastruktury to problemy o podobnym charakterze, których rozwiązanie wymaga jednak zupełnie innych środków. "Musimy zaprojektować infrastrukturę dla oddziałów z całego kontynentu. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę wszelkie możliwe zmiany technologiczne, które nastąpią w najbliższych latach, a także wyważyć potrzeby rynków o zupełnie innej dynamice - stabilnej Europy Zachodniej i np. Turcji, gdzie nasz biznes rośnie po kilkadziesiąt procent rocznie" - mówi Maksymilian Szeliga.

Portfolio z pomysłami

Równolegle z projektem centralizacji Avon prowadzi na szczeblu regionalnym i krajowym kilka innych istotnych projektów. Jednym z nich jest wdrożenie platformy będącej podstawą systemu informowania kierownictwa. Kolejne to rozwój nowych rozwiązań z pogranicza e-commerce i m-commerce, związanych z uruchomieniem przez Avon usług wirtualnego operatora komórkowego (MVNO) myAvon. "Wszystkie te projekty generują potrzeby i pochłaniają zasoby" - mówi Maksymilian Szeliga.

W miarę rozwoju, potrzeby biznesowe działów odpowiedzialnych za marketing mogą okazać się jeszcze bardziej absorbujące. Dlatego w tle wszystkich projektów technologicznych trwa równie ważny, długofalowy projekt wprowadzenia w firmie spójnych zasad zarządzania portfolio projektów (Project Portfolio Management). Ma to usprawnić zarządzanie zasobami i planowanie harmonogramów tak złożonych przedsięwzięć, jak centralizacja ERP. Oczywiście w skali całego świata.


TOP 200