Świat grupy Bull

W 1921 roku Fredrick Bull, inżynier w norweskiej firmie ubezpieczeniowej, wynalazł maszynę licząca i sortującą. Jego wynalazek umożliwił przedsiębiorstwu zautomatyzowanie przetwarzania danych. Bull wraz ze wspólnikami rozpoczął dystrybucje swojego produktu w Europie. Nie tylko szybko zdobył część rynku, ale także otworzył drogę do komputeryzacji. Od tego czasu nazwaBull International SA dochody podzielone na odcinki

W 1921 roku Fredrick Bull, inżynier w norweskiej firmie ubezpieczeniowej, wynalazł maszynę licząca i sortującą. Jego wynalazek umożliwił przedsiębiorstwu zautomatyzowanie przetwarzania danych. Bull wraz ze wspólnikami rozpoczął dystrybucje swojego produktu w Europie. Nie tylko szybko zdobył część rynku, ale także otworzył drogę do komputeryzacji. Od tego czasu nazwaBull International SA dochody podzielone na odcinki

Bull pojawia się w czołówce firm produkujących urządzenia do przetwarzania danych.

Działalność firmy Fredricka Bulla kontynuje dzisiaj francuska Grupa Bull. Jest to jeden z największych światowych dostawców systemów informatycznych. Konsorcjum zajmuję 8. miejsce w świecie, prowadzi interesy w 90 krajach, opanowało 18 procent rynku francuskiego i zatrudnia 47300 osób w 13 fabrykach znajdujących się głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Grupa Bull, w której ponad 90 procent udziałów ma Rząd francuski, składa się z czterech przedsiębiorstw: Bull S.A. France i Bull International S.A. z siedzibą w Paryżu, Bull HN Information Systems z siedzibą w Billerica - Massachu-setts, USA oraz nowy nabytek, Zenith Data Systems w Glenviev -Illinois, USA.

Zenith Data Systems zajmuje się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem, marketingiem i sprzedażą sprzętu PC.

Bull HN (72,2% udziałów Buli, NEC 15%, Honeywell 12,8%) to .systemy zintegrowane w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i na Dalekim Wschodzie.

Bull SA France ma profil taki jak Bull HN, ale terenem działania jest tylko Francja.

Bull International S.A. zajmuje się wytwarzaniem, marketingiem i sprzedażą sprzętu i oprogramowania w Europie Zachodniej (bez Włoch i W. Brytanii) i Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Środkowym i Bliskim Wschodzie.

Te cztery spółki przyjęły wspólną strategię działania w ramach Grupy. Dzielą też między siebie badania, produkcję, marketing i sprzedaż.

W końcu 1989 roku Grupa wzmocniła swoją pozycję w dziedzinie mikrokomputerów kupując Zenith Data Systems. Zenith jest jednym z wiodących światowych dostawców komputerów osobistych i przenośnych.

Dochody Grupy w 1989 roku wyniosły 6,4 mld USD. Niestety w pierwszy- półroczu 1990 roku firma zanotowała deficyt wysokości około 171 mln USD. Szefowie są jednak dobrej myśli. Opracowali plan restrukturyzacji i modernizacji. Przewidują, że najdalej za 2 lata Bull znowu wyjdzie na prostą. Jednak przy silnej konkurencji Japończyków nie będzie to łatwe.

Grupa Bull poświęca ponad 11% swoich dochodów na badania i rozwój. W roku 1989 była to suma 632 mln USD. 6500 inżynierów pracując w 17 ośrodkach badawczych przygotowuje nowe produkty. Umiejscowienie firmy w Europie i USA daje możliwości korzystania z nowoczesnych technologii tam opracowanych.

Strategia Grupy opiera się na trzech zasadach. Pierwsza - obecność przez inwestycje i wchodzenie w system gospodarki danego kraju. Druga - połączenie sprzedaży z przekazywaniem wiedzy i kształceniem. Trzecia - współpraca z partnerami lokalnymi przy realizacji zamówień i obsłudze serwisowej.

Opracowano otwarte, rozproszone systemy informatyczne współpracujące ze sprzętem i oprogramowaniem różnych dostawców. Buli przyjął system operacyjny UNIX dla dużych systemów i stacji roboczych, MS DOS i OS/2 dla mikrokomputerów. Proponuje kompleksową usługę od badania potrzeb klienta do systemu pod klucz.

Obecnie żaden dostawca nie może działając samotnie rozwiązać wszystkich problemów klienta. Dlatego Grupa Bull zawarła różne porozumienia kooperacyjne. Sojusz z NEC, który ma 15% udziałów w Bull HN, zapewnia dostęp do znanego w świecie wielkiego komputera. Wspólne badania nad sztuczną inteligencją, w Europan Computer Industry Research Cen-ter w Monachium, prowadzone z ICL i Siemensem procentują w nowych opracowaniach. Firma jest też aktywnym uczestnikiem europejskich programów badawczych ESPRIT (Europan Strategie Program for Research in Information Technologies) i EUREKA.

Bull ma kilka unikalnych osiągnięć, jak karta Smart Card CP8, ma-

gnetograficzna drukarka MP6090 Mathilde, programy wspomagania projektowania obwodów scalonych o bardzo dużej skali integracji.

Firma Bull prowadzi działalność w Polsce od ponad 30. lat. Ma własne przedstawicielstwo. Produkty firmy najczęściej spotyka się w administracji i przemyśle. Największym kontraktem jest jak dotąd umowa z Ministerstwem Finansów. Ponadto Bull zaangażował się w liczne programy kształcenia w MF i Ośrodku Bankowym w Katowicach.

Obecnie Buli chce wyposażyć kilka polskich uniwersytetów w sprzęt swojej produkcji. Ma nadzieję, że w ten sposób przyczyni się do rozwoju informatyki w naszym kraju. Liczy też na przygotowanie przez polskich informatyków programów, które będzie można sprzedawać na Zachodzie.


TOP 200