Świadectwa udziałowe od listopada

Na podstawie umowy zawartej między PKO BP i Ministerstwem Przekształceń Własnościowych dostawcy sprzętu i oprogramowania otrzymają łącznie 13 mln zł, z czego 25% pochodzi od banku przejmującego komputery po zakończeniu dystrybucji świadectw. Zamówione przez organizatora przetargu konfiguracje będą zawierać czytniki kart magnetycznych, modemy i szyfratory.

Na podstawie umowy zawartej między PKO BP i Ministerstwem Przekształceń Własnościowych dostawcy sprzętu i oprogramowania otrzymają łącznie 13 mln zł, z czego 25% pochodzi od banku przejmującego komputery po zakończeniu dystrybucji świadectw. Zamówione przez organizatora przetargu konfiguracje będą zawierać czytniki kart magnetycznych, modemy i szyfratory.

"Do 30 września br. zobowiązaliśmy się dostarczyć całość z zamówionych 900 zestawów komputerowych i myślę, że wywiążemy się z tego zobowiązania" - stwierdził Zbigniew Pióro, przedstawiciel Hewlett-Packarda. Nie zaprzeczył też informacji, iż jego firma przygotowywała się do przetargu testując na swoim sprzęcie aplikacje mające służyć do obsługi świadectw udziałowych.

Przy wyborze dostawcy organizatorzy przetargu kierowali się przede wszystkim ceną i renomą oferenta. Hewlett-Packard dostarczy ok. 900 komputerów do 1200 punktów obsługi świadectw na terenie kraju, a IBM - 300. Ponadto IBM zobowiązał się do zainstalowania 60 dużych jednostek obliczeniowych w punktach wojewódzkich nadzorujących wydawanie świadectw. Jak stwierdził Andrzej Podsiadko, wiceprezes PKO BP, do 29 listopada br. bank uruchomi 950 punktów obsługi świadectw, a później następne 250.

Obecnie PKO BP prowadzi szkolenie kadry na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Natomiast - zdaniem Andrzeja Podsiadko - pracownicy lokalnych punktów obsługi świadectw będą przeszkoleni po zainstalowaniu komputerów i oprogramowania.


TOP 200