Surowsze kary dla cyberprzestepców

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada wprowadzenie surowszych kar dla sprawców przestępstw informatycznych.

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, do dwóch lat więzienia będzie grozić tym, którzy w sposób nielegalny korzystają z systemów informatycznych, a do pięciu lat za nielegalną ingerencję w system (niszczenie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu). W przyszłości karalne ma być także nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji nawet bez złamania zabezpieczenia zainstalowanego w komputerze lub systemie czy utrudnienie dostępu do danych komputerowych.


TOP 200