SurfControl Web Filter VS

Veracomp wprowadziła do swojej oferty nową wersję aplikacji do filtrowania internetu SurfControl Web Filter VS. Oprogramowanie, instalowane na urządzeniach Nokia IP, pozwala na blokowanie dostępu do stron WWW uznanych za niepożądane lub zajmujące czas pracownikom.

Nowa wersja SurfControl Web Filter VS zawiera udoskonalone opcje filtrowania, które zapewniają silniejszą ochronę przed złośliwymi kodami. Pozwala na tworzenie listy stron webowych, do których jest zabroniony dostęp oraz ustanawianie systemu zawiadomień o naruszaniu reguł polityki bezpieczeństwa. Istotną cechą jest możliwość nałożenia kilku restrykcji na tę samą stronę oraz zarządzanie komunikatami generowanymi przez system w wypadku złamania ustalonych reguł.

W aplikacji poprawiono też funkcje administracyjne, umożliwiając ściślejszą integrację z systemem operacyjnym Nokia Horizon Manager oraz protokołem VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

Zobacz również:

  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia
  • 5 produktów VMware wymaga załatania poważnych luk w zabezpieczeniach
  • Starlink dla pojazdów mobilnych

Nowe funkcje w SurfControl Web Filter VS dla Nokia IP to:

- Rozpoznawanie i blokowanie aktywnych elementów sieciowych, takich jak: cookies, ActiveX, skrypty i aplety VB i Java.

- Ustanawianie zasad filtrowania zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i grup roboczych, z wykorzystaniem Active Directory lub Windows NT.

- Automatycznie powiadamianie o istotnych wydarzeniach pocztą elektroniczną

- Powiadamianie o nieprzestrzeganiu reguł polityki korzystania z internetu przez użytkowników.

- Opcjonalne udostępnianie użytkownikom zablokowanych stron WWW.

- Tworzenie zindywidualizowanych reguł odmowy dostępu do stron.

- Udoskonalone wsparcie dla VRRP, umożliwiające kontynuowanie filtrowania internetu nawet w przypadku wystąpienia błędu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200