Superserwery dla instytutów

Trzy polskie instytuty naukowe nabyły, jako pierwsze w Europie Wschodniej, superserwery Challenge L amerykańskiej firmy Silicon Graphics. Zainstalowano je w Instytucie Fizyki i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz w Państwowym Instytucie Geologicznym, a więc wszystkie zlokalizowano w Warszawie.

Trzy polskie instytuty naukowe nabyły, jako pierwsze w Europie Wschodniej, superserwery Challenge L amerykańskiej firmy Silicon Graphics. Zainstalowano je w Instytucie Fizyki i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz w Państwowym Instytucie Geologicznym, a więc wszystkie zlokalizowano w Warszawie.

Wieloprocesorowe Superserwery Challenge

zawierają do 36 RISC-owych procesorów MIPS R4400. Pracują pod kontrolą systemu operacyjnego IRIX, w pełni zgodnego z systemem Unix.W pełnej konfiguracji mają one moce obliczeniowe porównywalne, a nawet przewyższające obecnie stosowane superkomputery. Wykorzystywane są do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych, jako jednostki centralne dużych baz danych lub systemów zarządzania. O ich powodzeniu wśród licznych nabywców zdecydowała nie tylko moc obliczeniowa, ale także łatwość obsługi i konfiguracji, przystępna cena oraz praca w typowych, biurowych warunkach bez konieczności instalacji w specjalnie klimatyzowanych pomieszczeniach.

Instytut Fizyki PAN i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

uważane są za jedne z najpoważniejszych ośrodków naukowych w Europie Wschodniej. Po długiej analizie zdecydowały się one na instalację superserwera Challenge L - Silicon Graphics do obsługi istniejącej już sieci komputerowej. Przewidziano również konieczność obsługi, od przyszłego roku, węzła "Południe" Światłowodowej Sieci Metropolitalnej.

Challenge L będzie wykorzystany do realizacji programów badawczych w takich dziedzinach, jak (m.in.): fizyka teoretyczna, fizyka materii skondensowanej, fizyka ciała stałego (szczególnie w badaniach struktury pasmowej, magnetyzmu i nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego), klasyczna i kwantowa teoria chaosu. Superkomputer zastosowany zostanie również w analizie danych doświadczalnych oraz do obliczeń numerycznych, symbolicznych i symulacji komputerowych.

W Instytutach Fizyki PAN i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN pracuje już dziesięć stacji roboczych SUN, dwa IRIS Indigo i ponad sto PC różnego pochodzenia oraz Apple Macintosh. Badacze liczą, że wprowadzenie Challenge L znacznie ożywi międzynarodową współpracę, możliwość korzystania z superkomputera w Warszawie pozwoli na prowadzenie badań, które przedtem musiały być wykonywane głównie w USA.

W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN

serwer Challenge L wraz z połączonymi w sieć stacjami roboczymi IRIS Indigo, Personal IRIS oraz innymi komputerami, będzie wykorzystany m.in. do modelowania molekularnego białek i kwasów nukleinowych, sekwencji DNA, badań na poziomie struktury genetycznej, mechanizmów przekazywania zawartej w niej informacji. Komputer ten zostanie również wykorzystany do realizacji projektu Wspólnoty Europejskiej "Sekwencjowanie genomu drożdżowego". Challenge L będzie korzystał z programów PRO-SIMULATE, PRO- EXPLORE (modelowanie molekularne) oraz z baz danych dotyczących biologii molekularnej. Pozwoli to m.in. na stwierdzenie, czy otrzymana sekwencja jest unikalna i czy występują w niej wewnętrzne struktury lub motywy, dzięki którym można określić funkcję kodowanego przez tę sekwencję białka. Instytut ma zamiar w pełni wykorzystywać zarówno obliczeniowe, jak i graficzne możliwości systemów Silicon Graphics.

Państwowy Instytut Geologiczny

jest jedną z najstarszych placówek naukowych w Polsce. W Warszawie i ośmiu filiach poza stolicą prowadzone są badania m.in. nad zasobami naturalnymi Polski i ochroną środowiska.

Zainstalowany superserwer Challenge L obsłuży sieć, dzisiaj złożoną z ponad stu komputerów PC, która niedługo rozbudowana zostanie do ponad 300 PC. Poza Challenge L, w Instytucie pracować będą stacje graficzne Indigo 2 Extreme Silicon Graphics oraz stacje graficzne SUN.

Serwer obsługiwać będzie tworzony system informatyczny "Środowisko", które stanowić będzie największą w Polsce bazę danych geologicznych. Stworzona przy użyciu systemu Oracle, baza działać będzie na serwerze Challenge L. Znajdą się w niej takie działy jak: kartografia geologiczna, bazy surowców, danych wiertniczych, hydrogeologiczne, geofizyczne, geochemiczne oraz inne dane Centralnego Archiwum Geologicznego. Tworzone są komputerowe banki map z wymienionych dziedzin oraz trójwymiarowe modelowanie geologiczne na podstawie danych z wierceń. Wykorzystując superserwer Challenge L Silicon Graphics Instytut ma zamiar rozszerzyć swoją sieć na oddziały regionalne.


TOP 200