Superkomputery dla polskiej nauki

Jeszcze w tym roku firmy CRAY i CONVEX dostarczą do Polski 3 komputery dużej mocy dla środowisk naukowych Warszawy, Poznania i Krakowa - zapowiedziała na konferencji prasowej 23 bm. w Warszawie Małgorzata Kozłowska, podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych.

Jeszcze w tym roku firmy CRAY i CONVEX dostarczą do Polski 3 komputery dużej mocy dla środowisk naukowych Warszawy, Poznania i Krakowa - zapowiedziała na konferencji prasowej 23 bm. w Warszawie Małgorzata Kozłowska, podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych.

Z inicjatywy KBN został powołany w ub. r. Międzyresortowy Zespół ds. Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej, którego zadaniem było dopasowanie do zaopatrzenia polskich placówek naukowych w sprzęt komputerowy dużej mocy obliczeniowej (superkomputery). Komitet wstępnie zapoznał się z opiniami 11 środowisk naukowych w kraju, nt. zamierzeń inwestycyjnych i potrzeb tych środowisk w dziedzinie informatyzacji. Następnie zaprosił do konkursu zamkniętego trzy firmy w celu przedstawienia ich ofert. Wybrano firmy: CONVEX, CRAY Res.Corp. i Silicon Graphics Inc. Po porównaniu przedstawionych ofert i uwzględnieniu potrzeb naszych środowisk naukowych, zdecydowano sie na kontynuowanie rozmów z firmami CONVEX i CRAY, gotowych do dalszych negocjacji dotyczacych warunków cenowych i parametrów sprzętu. Zobowiązywały się one również do sprzedaży sprzętu klasy "supermini", z szerokimi możliwościami przetwarzania liniowego i równoległego. Firmy te również wzięły na siebie obowiązek załatwienia odpowiednich zezwoleń rządu Stanów Zjednoczonych na eksport do Polski zamówionego sprzętu. Wiadomo przecież, że superkomputery tej mocy obliczeniowej objęte są specjalnym embargiem.

Negocjacje z firmą CRAY doprowadziły do przedstawienia przez nią oferty podpisania czteroletniej umowy o współpracę, w ramach której Polska może otrzymać wszystkie nowe rozwiązania technologiczne oferowane w tym okresie przez firmę. W pierwszej kolejności KBN otrzymał propozycję dostarczenia przez firmę CRAY konfiguracji o mocy obliczeniowej rzędu 1 GFlops. Takiego sprzętu na wschód od Łaby jeszcze w Europie nie było. Jeśli dojdzie do podpisania kontraktu z KBN, w Warszawie zostanie utworzone przedstawicielstwo CRAY-a na obszar Europy Centralnej i Wschodniej.

W przygotowanym kontrakcie firma CRAY zobowiązuje się do dostarczenia Polsce do końca tego roku komputera Y MP EL i EL98, wraz z licencją i pełnym oprogramowaniem. Ma również zapewnić szkolenie i serwis wraz z roczną gwarancją. Kosztów tej transakcji, niestety, nie możemy podać, gdyż na tym etapie jest to tajemnicą handlową. Ogólnie, z 9 bln zł wydanych w tym roku na naukę, ponad 2 bln zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla różnych instytutów naukowych.


TOP 200