Superkomputer pomoże leczyć ciężko chorych

Kompleksowa symulacja komputerowa kośćca stworzona przez IBM i ETH pozwala na niezwykle dokładną analizę kruchości kości i ocenę ryzyka złamań na wczesnym etapie rozwoju osteoporozy.

Naukowcy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu (ETH) oraz Laboratorium Badawczego IBM w Zurychu (ZRL) przeprowadzili za pomocą superkomputera Blue Gene kompleksową rzeczywistą symulację struktur ludzkich kości. Uzyskano w ten sposób niedostępny dotąd obraz "wysokiej rozdzielczości", pokazujący łamliwość lub wytrzymałość tkanki kostnej.

Osiągnięcie to doprowadzi w najbliższej przyszłości do stworzenia lepszych narzędzi klinicznych, które poprawią diagnostykę i leczenie osteoporozy, szeroko rozpowszechnionej choroby, która dotyka jedną na trzy kobiety i jednego na pięciu mężczyzn w wieku powyżej 50 lat.

Naukowcy prowadzący badania przewidują, że za kilka lat komputery stacjonarne osiągną moc obecnych superkomputerów, a to sprawi, że symulacje wytrzymałości kości staną się rutynową praktyką w tomografii komputerowej i profilaktyce osteoporozy.

Źródło: IBM


TOP 200