SuperView dla Windows

Nowym produktem w rodzinie programów Tessel Software Line (TSL) firmy Inter-Design Tessel Systems jest SuperView dla Windows. Jest to rozszerzenie programu TSL-Office View. Program służy do przeglądania i drukowania dokumentów rastrowych (np. skanowanych lub faksów) w różnych formatach.

Nowym produktem w rodzinie programów Tessel Software Line (TSL) firmy Inter-Design Tessel Systems jest SuperView dla Windows. Jest to rozszerzenie programu TSL-Office View. Program służy do przeglądania i drukowania dokumentów rastrowych (np. skanowanych lub faksów) w różnych formatach.

SuperView umożliwia dodatkowo przeglądanie i drukowanie rysunków wektorowych (w formatach DWG, DXF i HPGL) oraz dokumentów złożonych TDC (Tessel Composite Dokument) składających się z wielu dokumentów rastrowych i/lub wektorowych. Rysunki dokumentu TDC są umieszczone we wspólnym układzie współrzędnych. Przez odpowiednie ustawienie parametrów rysunków rastrowych (np. takie zdefiniowanie prostokątnych fragmentów map, żeby pominąć ich marginesy) można np. wyświetlić razem sąsiednie arkusze map a na tym tle wyświetlić rysunek wektorowy.

Program udostępnia następujące operacje na rysunkach: dodawanie/usuwanie, włączanie/wyłączanie wyświetlania i zmiana jego kolejności, edycja parametrów rysunku. Dla rysunków wektorowych można ustawić jednostki miary w układzie współrzędnych przez co można "zgrać" obiekty wektorowe z podkładem rastrowym.

SuperView pracuje jako serwer OLE2 dla dokumentów złożonych TDC. Dokument taki może być dołączony lub osadzony w wielu aplikacjach Windows. Dodatkowo można skopiować do schowka treść całego dokumentu lub aktualnego widoku w postaci mapy bitowej DIB, DBB albo w postaci metafile'u. Program SuperView jest przygotowany do integracji z innymi aplikacjami - większość funkcji programu jest dostępna poprzez interfejs OLE2 Automation. Pozwala to użytkownikowi na budowanie własnych aplikacji wykorzystujących możliwości SuperView za pomocą takich narzędzi jak Visual Basic czy MS Acces.

SuperView można stosować jako narzędzie prezentacyjne dla projektów CAD oraz projektów hybrydowych (rastrowo-wektorowych). Można go wykorzystać do nałożenia na zeskanowany podkład zwektoryzowanej mapy numerycznej przez co uwidaczniają się błędy i usterki digitalizacji. W biurach projektowych SuperView pozwala na weryfikację i druk rysunków projektowych CAD bez konieczności używania kosztownych zazwyczaj programów CAD-owskich. W zastosowaniach biurowych przydatne są takie możliwości SuperView jak skanowanie oraz przygotowywanie dokumentów do wysyłki za pośrednictwem faksu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200