Super Cartridge

IQ Engineering opracowała moduły pamięci zewnętrznej ROM rozszerzającej możliwości drukarek zgodnych sprzętów z HP LaserJet II.

IQ Engineering opracowała moduły pamięci zewnętrznej ROM rozszerzającej możliwości drukarek zgodnych sprzętów z HP LaserJet II. Moduły zawierają zestawy 500 krojów pism. Moduł IQE DJ zawiera znaki o wielkości od 4 do 24 punktów, a moduł IQE DJ/Plus zawiera litery w rozmiarach od 4 do 64 punktów. Przy programowaniu modułów zwrócono szczególną uwagę na jakość drukowanych znaków. Super Cartridge IQE DJ kosztuje 99 USD, a DJ/Plus 149 USD.


TOP 200