Suntech wdrożył OSS w sieci Polkomtela

Firma Suntech zakończyła wdrożenie systemu planowania i analizy sieci ISDN i sygnalizacji SS7 u operatora sieci telefonii komórkowej Plus GSM – Polkomtel S.A.

System umożliwia analizę, planowanie rozwoju oraz wymiarowanie sieci komutacyjnej i sygnalizacyjnej, w celu spełnienia jakościowych norm obsługi klientów. Zadaniem systemu jest wykrywanie i lokalizowanie elementów sieci, które mogą ulec przeciążeniu na skutek wzmożonego ruchu, eliminowanie awarii przez optymalne wymiarowanie sieci oraz prognozowanie zachowania sieci po awarii wybranego urządzenia.

Dzięki optymalnemu planowaniu, rozwiązanie pozwala podnieść niezawodność i poprawić działanie sieci oraz obniża koszty jej rozbudowy. Wraz z wdrożonym wcześniej systemem planowania konfiguracji sieci, system tworzy jednolite rozwiązanie wspierające proces planowania i zarządzania siecią Plus GSM, zbudowaną w większości na urządzeniach Nokii.

Zobacz również:


TOP 200