Sun wchodzi w ATM

Stacje robocze będą połączone z szybką siecią ATM.

Stacje robocze będą połączone z szybką siecią ATM.

Sun zapowiedział wprowadzenie na rynek karty sieciowej standardu ATM umożliwiającej przesyłanie danych czterokrotnie szybciej niż przez stosowane obecnie tej sieci.

Kartę SunATM 622, pracującą z szybkością 622 Mbps, skonstruowano z myślą o sprzęganiu stacji roboczych i serwerów linii UltraSPARC, na których użytkownicy będą mogli uruchamiać bardzo wymagające aplikacje multimedialne, takie jak: programy wideokonferencyjne umożliwiające równoległe przesyłanie obrazu i dźwięku w obie strony czy aplikacje CAD/CAM oferujące wszechstronną wizualizację opracowywanych projektów.

I chociaż adaptery sieci ATM pracujące z szybkością 622 Mbps są już produkowane przez inne firmy, np. Fore Systems Inc., to dedykowane są one wyłącznie do sprzęgania przełączników. Sun jest natomiast pierwszą firmą oferującą ATM 622 Mbps, który można instalować bezpośrednio w poszczególnych stacjach klienckich dołączonych do sieci ATM.

Dla większości użytkowników przepustowość oferowana przez produkowane obecnie adaptery ATM (25 i 155 Mbps) jest wystarczająca. Są jednak tacy, którzy chcieliby przysyłać dane jeszcze szybciej. Dotyczy to np. tych systemów informatycznych, w których są eksploatowane aplikacje korzystające z usług wielu współpracujących ze sobą serwerów (tzw. farm serwerów). Serwery te, w połączeniu z szybkimi przełącznikami tworzą sieć szkieletową ATM, z której usług korzystać mogą poszczególne stanowiska pracy, transmitując dane z szybkością oferowaną przez kartę SunATM 622. Systemów takich nie jest oczywiście wiele i najnowszy produkt firmy Sun będzie stosowany tylko w tych środowiskach pracy, w których zainstalowane są bardzo wydajne serwery lub superkomputery i wtedy gdy użytkownicy eksploatują aplikacje multimedialne najnowszej generacji. Przeciętny komputer czy nawet serwer nie poradzi sobie nawet z przetwarzaniem danych nadsyłanych z szybkością 622 Mbps, gdyż dysponuje zazwyczaj o wiele wolniejszą wewnętrzną magistralą danych.

Konstrukcja

Adapter SunATM 622 wyposażony jest w łącze standardu Sbus i ekspediuje dane w sieć przez łącze światłowodowe pracujące w trybie wielopasmowym. Karta uzupełnia ofertę firmy Sun, w której znajdują się już adaptery 155 Mbps współpracujące z sieciami światłowodowymi i z sieciami budowanymi opartymi na skrętce nieekranowanej UTP Category 5. Ważny jest fakt, że adapter wspiera standardy opracowane przez ATM Forum, takie jak: UNI 3.0 i 3.1 (User-Network Interface - interfejs styku użytkownika, czyli standard opisujący sposób komunikowania się poszczególnych stanowisk pracy z siecią ATM) i LANE 1.0 (LAN Emulation - standard emulowania sieci LAN, pozwalający zwykłym aplikacjom korzystać z usług sieci ATM).

Sun pracuje jednocześnie nad technologią pozwalającą zwiększyć szybkość pracy sieci Ethernet do 1 Gbps. Firma ocenia, że w wielu przypadkach użytkownicy przejdą chętniej na Gigabit Ethernet - technologię, która będzie im bliższa niż na sieci standardu ATM.

W zwartych, zamkniętych architekturach sieci LAN, w których pracuje kilka serwerów, Gigabit Ethernet jest lepszym rozwiązaniem niż wdrażanie zupełnie nowej technologii, jaką jest ATM. Generalnie jednak biorąc Sun uważa, że sieci Ethernet powinny świadczyć usługi końcowym stanowiskom pracy, a ATM obsługiwać farmy serwerów i sieci szkieletowe. Adapter SunATM 622 trafi do sprzedaży w czerwcu br., a jego cena ma wynosić 4995 USD.


TOP 200