Sun przeprowadzi reorganizację

Sun Microsystems połączy swoje trzy działy oprogramowania w jeden, który będzie nazywał się Software Products nad Platforms. W skład nowej jednostki organizacyjnej wejdą działy: zajmujący się Javą, systemem operacyjnym Solaris oraz urządzeniami przeznaczonymi na rynek konsumencki. Na czele nowej formacji stanie Alan Baratz, obecnie kierujący działem oprogramowania Java. John McFarlane, szef działu oprogramowania Solaris, zostanie prezesem nowej jednostki zajmującej się dostarczaniem usług. Zmiany wejdą w życie z początkiem lipca br.

Sun Microsystems połączy swoje trzy działy oprogramowania w jeden, który będzie nazywał się Software Products nad Platforms. W skład nowej jednostki organizacyjnej wejdą działy: zajmujący się Javą, systemem operacyjnym Solaris oraz urządzeniami przeznaczonymi na rynek konsumencki. Na czele nowej formacji stanie Alan Baratz, obecnie kierujący działem oprogramowania Java. John McFarlane, szef działu oprogramowania Solaris, zostanie prezesem nowej jednostki zajmującej się dostarczaniem usług. Zmiany wejdą w życie z początkiem lipca br.

Reorganizacja firmy jest wynikiem porozumienia zawartego z firmą Netscape. Sun skupił się bowiem na rozwijaniu produktów będących wynikiem tego kontraktu, głównie oprogramowania komunikacyjnego, katalogowego i serwerów aplikacji.