Sun przejął Trustbase Limited

Sun Microsystems przejął brytyjską firmę Trustbase Limited, której podległy dział JCPComputer Services Limited zajmuje się tworzeniem technologii opartych na infrastrukturze klucza publicznego (PKI). ...

Sun Microsystems przejął brytyjską firmę Trustbase Limited, której podległy dział JCPComputer Services Limited zajmuje się tworzeniem technologii opartych na infrastrukturze klucza publicznego (PKI). Wartość transakcji nie została ujawniona.

Sun zamierza zintegrować technologię działu JCP z aplikacjami handlu elektronicznego iPlanet. Technologia ta pozwoli na zwiększenie obecnych możliwości autoryzacji i identyfikacji użytkowników stosowanych w systemach handlu elektronicznego typu business-to-business, oferowanych w ramach iPlanet.

Technologie autoryzowania dostępu mają coraz większe znaczenie w dynamicznie rozwijającym się świecie gospodarki elektronicznej. Zdaniem analityków, handel elektroniczny typu business-to-business w roku 2003 przyniesie przychody rzędu 1,3 bln USD. Instytucje finansowe jako pierwsze muszą zminimalizować wszelkie ryzyka związane z elektronicznymi transakcjami, zapewniając odpowiednie komercyjne serwisy online.

Technologia JCP jest wykorzystywana m.in. przez Identrus, firmę założoną przez osiem dużych firm z sektora finansowego, w tym Bank of America, Barclays Bank, Chase Manhattan Corp. i Citigroup. Identrus opracowuje światowe standardy elektronicznego potwierdzania tożsamości, które mają być wykorzystywane w handlu elektronicznym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200