Sun pracuje w klastrze

Sun Microsystems zaprezentowała swoje pierwsze rozwiązanie klastrowe dla serwerów Ultra Enterprise.

Sun Microsystems zaprezentowała swoje pierwsze rozwiązanie klastrowe dla serwerów Ultra Enterprise.

Podczas targów Unix Expo firma Sun Microsystems zaprezentowała dwa rozwiązania, umożliwiające łączenie w klastry serwerów opartych na procesorze UltraSPARC.

Klastry firmy Sun bazują na koncepcji smart cluster, która ułatwić ma ich wdrażanie w firmach. Nie wymagają one od użytkowników zaawansowanej wiedzy programistycznej, tak jak ma to miejsce w przypadku innych rozwiązań, gdzie każdą aplikację pracującą w firmie często trzeba własnoręcznie optymalizować pod kątem pracy w klastrze. Rozwiązania Suna dostarczane są jako kompletny system (zarówno sprzęt, jak i zestaw usług programowych), który wystarczy włączyć do sieci i uruchomić, by działał w pełni wykorzystując swoje możliwości.

Ponadto klastry Suna wzbogacono o specjalne mechanizmy smart cluster, umożliwiające przewidywanie wielu potencjalnych usterek. W takim przypadku serwer podejmu je określone akcje, które mają zapobiec awarii, co dodatkowo zwiększa dostępność systemu komputerowego i zapobiega niespodziewanym przerwom w pracy. Zadanie to realizowane jest nie tylko na warstwie sprzętowej, ale także programowej. Sun dostarcza razem z klastrami specjalne moduły, współpracujące z bazami Informix XPS, Oracle 7 RDBMS, NFSTM oraz Sybase MPP, umożliwiające stały monitoring baz danych oraz identyfikację ich potencjalnych uszkodzeń.

Klienci, kupując nowe klastry Suna otrzymują także monitor transakcji Tuxedo firmy BEA Systems, który oferuje możliwość dystrybucji zadań między poszczególnymi serwerami, pracującymi w klastrze, pozwala to równomiernie rozłożyć obciążenie między nimi. Tuxedo dodatkowo zabezpiecza klaster, umożliwiając określanie praw dostępu, wymuszając identyfikację użytkowników, a także - niezauważalnie dla użytkowników - podtrzymywać wykonywanie transakcji bazodanowych w przypadki awarii któregoś z serwerów.

Warianty konfiguracyjne

Nowe klastry Suna dostępne są w dwóch odmianach: Ultra Enterprise High Availability (HA) oraz Ultra Enterprise Parallel Database (PDB). Pierwszy z nich przeznaczony jest dla użytkowników, wymagających przede wszystkim wysoko dostępnych baz danych Informixa, Oracle'a i Sybase, serwerów internetowych lub serwerów plików NFS.

Klaster PDB przeznaczony jest dla klientów, potrzebujących zaawansowanych systemów OLTP i realizujących hurtownie danych w środowisku równoległych baz danych.

Zarówno w klastrach HA, jak i PDB serwery połączone są za pośrednictwem szybkiego kanału komunikacyjnego, umożliwiającego przesyłanie danych z prędkością 100 MB/s. Technologia ta bazuje na rozwiązaniu SCI (Scalable Cluster Interface) opracowanym przez firmę Dolphin Interconnect Solutions.

Oba rozwiązania klastrowe dostępne są dla maszyn Ultra Enterprise 2 i modeli Ultra Enterprise 3000 - 6000. Serwery stosowane w ramach klastra nie muszą być jednorodne - możliwe jest także "mieszanie" ze sobą różnych modeli rodziny Ultra Enterprise.

System za milion USD

Zarówno Ultra Enterprise High Availability, jak i Ultra Enterprise Parallel Database są już dostępne w sprzedaży, a ich ceny w zależności od konfiguracji zawierają się od 100 tys. USD do miliona USD.

Pierwsza oferta klastrowa Suna umożliwia połączenie dwóch serwerów Ultra Enterprise, z których każdy może być wyposażony nawet w 30 procesorów. W przyszłym roku możliwe będzie łączenie w klastry już czterech serwerów, a w roku 1998 - ośmiu, co oznacza możliwość współpracy do 240 procesorów.


TOP 200