Sun pozostanie strażnikiem Javy

Sun oficjalnie zrezygnował z procesu standaryzacyjnego języka Java realizowanego przez ECMA (European Computer Manufacturers Association), konsorcjum standaryzacyjne z siedzibą w Szwajcarii.

Sun oficjalnie zrezygnował z procesu standaryzacyjnego języka realizowanego przez ECMA (European Computer Manufacturers Association), konsorcjum standaryzacyjne z siedzibą w Szwajcarii.

"Przemyślałam dostępne opcje i podjęłam decyzję" - powiedziała Pat Sueltz, dyrektor działu oprogramowania Sun Microsystems. Do nadzoru nad rozwojem Javy zostanie powołana specjalna grupa robocza, która będzie koordynować prace w ramach Java Community Process. Według P. Sueltz, rolą Suna będzie teraz dbanie o kompatybilność technologii Javy, nie zaś jej kontrolowanie.

Decyzja Suna zaskoczyła zwłaszcza IBM-a, który nie jest zadowolony z uprzywilejowanej roli Suna i popierał dotychczasowy proces standaryzacyjny Javy. Firma poparła również propozycję standaryzacji Javy bez udziału Suna.

Sun o stworzeniu standardu Javy mówił dużo od wielu lat. Początkowo miało się to odbywać przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO), lecz firma wycofała się z tego i na początku br. rozpoczęła współpracę z ECMA.

W organach standaryzacyjnych zasiadają często przedstawiciele firm konkurencyjnych (np. członkami komitetu ECMA są przedstawiciele IBM-a i Xeroxa). Zachowanie Suna można więc tłumaczyć jego obawami, że inne firmy będą chciały przejąć kontrolę nad opracowaną przez niego technologią.