Sun: europejskie nadzieje

Koncern zamierza aktywniej działać w Europie. Sun Microsystems liczy zwłaszcza na kontrakty IT związane z przystąpieniem do wspólnoty kolejnych dziesięciu państw. Tymczasem analitycy Merrill Lynch zalecają firmie zmianę strategii.

Elie Simon prezes Sun Microsystems na region EMEA powiedział, że największy potencjał wzrostu koncern widzi w rynku usług mobilnych, w sektorze finansowym oraz publicznym. Sun wiąże duże nadzieje zwłaszcza z udziałem w projektach związanych z budową e-administracji. Analitycy szacują, że łączna wartość tych kontraktów w ciągu czterech lat sięgnie ok. 2 mld USD. Region EMEA stanowi 33 proc. całego rynku Sun Microsystems.

W ubiegłym tygodniu Steven Milunovich, jeden z głównych analityków Merrill Lynch, przesłał otwarty list do Sun Microsystems, w którym zaleca kierownictwu podjęcie radykalnych działań mających na celu poprawę kondycji finansowej firmy. Jego zdaniem, receptą na sukces może być zwrot w kierunku platform intelowskich (kosztem rozwoju architektury Sparc). Druga rada to wydzielenie osobnej spółki, która będzie zajmować się rozwojem platformy Java. Co ciekawe, Steven Milunovich jednocześnie sugeruje koncernowi ograniczenie nakładów na projekty typu „Mad Hatter” (desktop dla Linux), gdyż jego zdaniem promocja alternatywy dla Windows nie przyniesie firmie zysków. Zarząd Sun Microsystems poinformował, że nie komentuje rekomendacji pojedynczych analityków.

Sun Microsystems zapowiada znaczącą stratę w trwającym jeszcze I kw. 2004 r. Dodatkowo firma dokonała rewizji wyników IV kw. 2003 r. obrachunkowego. Wynika z niej, że zamiast 12 mln USD zysku zanotowała 1,039 mld USD straty. Oficjalne wyniki firma ogłosi 16 października.


×