Sun dobrze rozpoczął rok 2000

W zakończonym 26 września I kwartale roku finansowego 2000 Sun Microsystems odnotował 25% wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem.

W zakończonym 26 września I kwartale roku finansowego 2000 Sun Microsystems odnotował 25% wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Sprzedaż w tym okresie osiągnęła wartość 3,1 mld USD (2,5 mld USD przed rokiem), natomiast zysk netto wzrósł o 39% i wyniósł 274,8 mln USD (197, 8 mln USD). Wynik ten nie uwzględnia jednak kosztów związanych z przejęciem firmy Star Division, które wyniosły 3,5 mln USD.

"Sukces w I kwartale uzyskaliśmy kosztem naszych konkurentów. Zwiększyliśmy nasz udział na wielu kluczowych rynkach, szczególnie na rynku serwerów internetowych i rynku usług" - stwierdził Scott McNealy, dyrektor wykonawczy firmy.