Sun Reporting Manager

Sun wprowadził do swojej oferty w ostatnim tygodniu sierpnia nowy moduł - Performance Reporting Manager - będący częścią oprogramowania zarządzającego systemami.

Zawiera on narzędzia do budowania raportów (z danymi statystycznymi) i narzędzia do planowania wielkości systemu informatycznego.

Performance Reporting Manager, który jest teraz jedną z części oprogramowania Sun Management Center, monitoruje i zarządza serwerami opartymi na procesorach SPARC i na systemie operacyjnym Solaris. Moduł może być wykorzystany do zarządzania pamięciami masowymi (macierze dyskowe) produkowanymi przez Sun.

Zobacz również:

  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Oprogramowanie Sun Management Center dysponowało zawsze mechanizmem przechwytującym dane. Problem polegał jednak na tym, co można zrobić z takimi danymi, i jak je wykorzystać. Gdy Sun zaczął produkować narzędzia zarządzające dużymi sieciami, nie opracowywał własnych programów do budowania raportów, ale kupował gotowe rozwiązania od innych firm (takie jak pakiet TeamQuest) i dołączał je do swojego produktu.

Tym razem Sun opracował własne narzędzie do budowania raportów i dołączył je do oprogramowania Performance Reporting Manager. Dzięki nim administrator może ustalać wartości progowe i definiować, że z chwilą przekroczenia określonej wartości oprogramowanie wygeneruje alarm.

Moduł dysponuje opcjami, które pozwalają administratorowi prowadzić analizy, budować raporty (w tym wykresy), oraz planować wielkość systemu informatycznego i przewidywać wykorzystanie urządzeń zarządzanych przez oprogramowanie Sun Management Center. Administrator może badać trendy dotyczące dalszego rozwoju systemu informatycznego i sprawdzać czy systemy operacyjne są tak skonfigurowane, że pracują optymalnie. Może też inwentaryzować zasoby systemu informatycznego (dotyczy to zarówno warstwy sprzętowej jak i oprogramowania) i odnajdywać różnego rodzaju nieprawidłowości i niezgodności, które mogą zmniejszać wydajność sieci.

Performance Reporting Manager może generować różnego rodzaju wykresy (w tym kolumnowe i liniowe) i publikować raporty dotyczące pracy serwera oraz wskazywać, który z zasobów serwera należałoby zwiększyć, wykorzystując do tego celu technologię webową. Użytkownik ma przy tym do dyspozycji gotowe szablony raportów i nie musi ich budować od początku. Moduł oferuje konsole Java lub Web.

Moduł Performance Reporting Manager może zarządzać 750 węzłami, wykorzystując do tego celu przestrzeń adresową o wielkości 22 GB (100 węzłów - 4 GB; 450 węzłów - 12 GB), a na każdym monitorowanym systemie musi być zainstalowany agent, który zajmuje na dysku twardym 80 MB.

Koszt modułu Performance Reporting Manager włączono w cenę oprogramowania Sun Management Center. Pakiet Sun Management Center (wersja z licencją bez ograniczeń - możliwość zarządzania tysiącem systemów) kosztuje 250 tys. USD. Za wersję pozwalającą zarządzać jednym obrazem lub jedną domeną Solaris trzeba zapłacić 5000 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200