Sun Microsystems na plusie

W 2004 roku finansowym przychody Sun Microsystems Poland wyniosły 51 mln USD (wzrost o 8%). W zakończonym w czerwcu roku sprzedaż usług w ogólnych obrotach firmy wzrosła z 29% do 43%.

W 2004 roku finansowym przychody Sun Microsystems Poland wyniosły 51 mln USD (wzrost o 8%). W zakończonym w czerwcu roku sprzedaż usług w ogólnych obrotach firmy wzrosła z 29% do 43%.

Dwukrotnie zwiększyła się także sprzedaż do sektora administracji i wyniosła w ub.r. ok. 5 mln USD. Jak poinformował Piotr Wierzbicki, szef Suna w Polsce, w br. spółka spodziewa się ok. 10-proc. wzrostu przychodów. Firma liczy zwłaszcza na kontrakty w administracji oraz ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.

Końcówka roku była szczęśliwa dla całego Suna. Firma zamknęła ostatni kwartał roku rozrachunkowego zyskiem w wysokości 795 mln USD (1,03 mld USD straty rok wcześniej). Natomiast sprzedaż spółki wzrosła w ujęciu rocznym o 4,3% i wyniosła 3,1 mld USD. Dodatni wynik Sun Microsystems zawdzięcza blisko 2 mld USD, które otrzymał w ramach ugody od Microsoftu. Cały 2004 r. rozliczeniowy producent zamknął przychodami w wysokości 11,2 mld USD (o 2,2% mniej niż rok wcześniej). Strata netto za cztery kwartały wyniosła 376 mln USD, wobec 3,42 mld USD w 2003 r.

Sun Microsystems czeka na akceptację przez amerykańskie władze giełdowe wyników uwzględniających środki uzyskane w ramach ugody z Microsoftem.

Do tego czasu rezultaty finansowe mają status wstępnych.


TOP 200