Sun Microsystems masowo zwalnia

Zarząd Sun Microsystems poinformował, że dokona największych w historii firmy cięć personalnych. Pracę straci 3 900 osób, czyli ok. 9% wszystkich pracowników koncernu.

Zwolnienia mają pomóc firmie w wypracowaniu, w trwającym II kw. roku finansowego 2002, oszczędności rzędu 500 mln USD. Redukcje zatrudnienia są bezpośrednim przełożeniem słabych wyników finansowych Sun Microsystems za I kwartał nowego roku podatkowego.

Koncern spodziewa się bowiem większej straty niż zakładały wcześniejsze prognozy. Strata w tym okresie wyniesie prawdopodobnie od pięciu do siedmiu centów na akcję. Analitycy szacowali stratę na poziomie czterech centów na akcję. Przychody w I kw. zamkną się w przedziale 2,7-2,9 mld USD w porównaniu do 4 mld USD w tym samym okresie w roku 2000.

Na poziom przychodów Suna ze sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień wpłynęła niższa sprzedaż serwerów. Analitycy szacują, że sprzedaż mogła być mniejsza nawet o 600 mln USD. Nie bez znaczenia na wynik koncernu będą miały amerykańskie wydarzenia z 11 września. Wstrzymanie przez wielu klientów korporacyjnych, przez okres kilku dni po zamachu, zamówień sprzętu, spowodowało, ze Sun stracił zamówienia na łączną sumę 200-300 mln USD.

Sun Microsystems planuje stać się ponownie rentownym podmiotem do połowy 2002 roku.