Sukcesy spółek giełdowych

Przychody ComputerLand S.A. wzrosły prawie o 70%. Optimus pozostał największą polską firmą komputerową.

Przychody ComputerLand S.A. wzrosły prawie o 70%.

Warszawska spółka ComputerLand S.A. w ubiegłym roku uzyskała przychody w wysokości 173,3 mln zł. Były one o 69,8% wyższe niż 12 miesięcy wcześniej. Przez cztery kwartały zysk netto spółki wzrósł o 76% i osiągnął wartość 11,3 mln zł. Ostatni kwartał 1996 r. ComputerLand zamknął przychodami w wysokości 63,9 mln zł i zyskiem 3,8 mln zł.

Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 19,6%. Firma zainwestowała w swój rozwój 5,8 mln zł. Według przedstawicieli spółki, największe przychody firma odniosła dzięki działalności na rynku bankowym i finansowym (ok. 29%), w sektorze publicznym (39%) i w przemyśle. W tej ostatniej dziedzinie, której udział w strukturze ubiegłorocznych przychodów wyniósł 32%, ComputerLand notuje największy wzrost.

W minionym roku ComputerLand S.A. włączył do tworzonej przez siebie grupy dwie firmy działające na rynku oprogramowania bankowego - CSBI S.A. i PTE Elba z Wrocławia. W sierpniu br. CL przejął białostocką firmę Info-Serwis, która stanie się kolejnym oddziałem spółki. ComputerLand otrzymał pod koniec ubiegłego roku certyfikat ISO 9001, obejmujący swym zakresem świadczone przez nią usługi. Do sukcesów przedstawiciele firmy zaliczają także rozwiązanie umowy franchisingowej z ComputerLand Europe. Dzięki temu firma nie będzie musiała płacić tzw. royalty stanowiącej 1% przychodów. W tym roku dzięki temu ComputerLand zaoszczędzi ok. 0,5 mln USD, w przyszłym do 1 mln USD.

Do największych podpisanych w zeszłym roku umów przez ComputerLand należą m.in. dwa kontrakty z Ministerstwem Finansów. Pierwszy dotyczy dostaw serwerów i terminali (wartość 5,5 mln zł), drugi - usług serwisowych (3,3 mln zł). Ponadto ComputerLand podpisał dwuletnią umowę generalną na zakup sprzętu komputerowego dla Telewizji Polskiej S.A. i jej 11 oddziałów terenowych. Wartość tego kontraktu szacuje się na 6 mln zł. Dwoma kolejnymi ważnymi dla firmy były umowy z Urzędem Zamówień Publicznych i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Optimus pozostał największą polską firmą komputerową.

Po czterech kwartałach nowosądecki Optimus S.A. osiągnął przychody w wysokości 501,1 mln zł, co oznacza wzrost o 46,7% w porównaniu do 1995 r. Zysk netto firmy w tym okresie wzrósł o 79,4% i na koniec 1996 roku wyniósł 16,5 mln zł. Wielkość inwestycji w zeszłym roku wyniosła 16,2 mln zł. W czwartym kwartale przychody spółki wyniosły 207,5 mln zł, a jej zysk 8,1 mln zł. Dwie trzecie obrotów stanowią przychody ze sprzedaży komputerów. Według Optimusa, w przyszłym roku udział komputerów osobistych w strukturze przychodów firmy ma zmniejszyć się do 50%. Optimus, który prawdopodobnie pozostał liderem firm komputerowych pod względem wysokości przychodów, sprzedał w ubiegłym roku ponad 130 tys. komputerów PC, będąc zdecydowanym liderem w tym segmencie rynku.

Jak stwierdził Stefan Mroczek, dyrektor ds. finansowych Optimus S.A., największym sukcesem Optimusa była umowa z Merill Lynch i Pekao S.A. dotycząca wprowadzenia na rynek własnych obligacji o wartości 30 mln USD. Pozyskany w ten sposób kapitał spółka przeznacza na inwestycje, m.in. w multimedia, Internet, nową linię produkcyjną komputerów Microsoft Optimus, jak również budowę nowej hali produkcyjnej i zakup nowych technologii. W zeszłym roku nowosądecka firma odsprzedała gdyńskiej firmie Prokom część udziałów należącej do niej spółki PAGI, zajmującej się satelitarną transmisją danych. Doprowadziła również do fuzji należących do niej Polskich Telmediów z operatorem Netia Telekom. Optimus przejął trzy firmy zajmujące się produkcją oprogramowania multimedialnego, w którego rozwój zamierza zainwestować ok. 10 mln USD.

W 1996 roku Optimus S.A. stworzył także kilka nowych, podlegających mu spółek. Należą do nich: Optimus Dystrybucja, Optimus Holding, Optimus Inwest oraz Optimus Network (zajmujący się produkcją okablowania strukturalnego).


TOP 200