Sukcesów nam trzeba!

Tegoroczne XI Forum Teleinformatyki ''Sukces IT - jak to się robi?'' stawia sobie ambitny cel: przekonać uczestników, że sukces we wdrażaniu systemów informatycznych w gospodarce oraz administracji jest możliwy i pokazać, jak tego dokonać.

Tegoroczne XI Forum Teleinformatyki ''Sukces IT - jak to się robi?'' stawia sobie ambitny cel: przekonać uczestników, że sukces we wdrażaniu systemów informatycznych w gospodarce oraz administracji jest możliwy i pokazać, jak tego dokonać.

Prelegenci przedstawią metodologie i standardy prowadzenia projektów informatycznych oraz uwarunkowania prawne, m.in. wynikające z Ustawy o zamówieniach publicznych i z Ustawy o informatyzacji administracji publicznej. Wskazać mają też pułapki i problemy, jakie wystąpiły w realizacji konkretnych przedsięwzięć informatycznych, a co ważniejsze - sposoby ich rozwiązania i pomyślnego zakończenia. Uczestnikami forum będą menedżerowie odpowiedzialni za rozwój IT w swoich przedsiębiorstwach, przedstawiciele polskiego biznesu, sektora finansowego, administracji państwowej i samorządowej oraz twórcy i dostawcy rozwiązań IT.

Ze względu na tematykę, prelekcje zostały pogrupowane w cztery sesje: Czynniki sukcesu i porażki - w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, w samorządowych projektach IT oraz przy tworzeniu systemów IT w systemie zamówień publicznych; Czynniki sukcesu - faza przygotowania i definiowania przedsięwzięcia informatycznego; Blaski i cienie Ustawy o informatyzacji administracji publicznej; Czynniki sukcesu - faza realizacji i utrzymania przedsięwzięcia informatycznego.

Podczas forum zostanie wręczona Nagroda im. Marka Cara za wdrażanie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonego. Szczegółowa agenda XI Forum Teleinformatyki znajduje się na www.forumti.pl. Computerworld jest patronem prasowym forum, które odbędzie się w dniach 27-28 września 2005 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie k. Warszawy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200