Sukces i zmiany portali ceidg.gov.pl i biznes.gov.pl

W celu unowocześnienia i przyspieszenia procesów zmieniają się najważniejsze z państwowych portali skierowanych do przedsiębiorców – ceidg.pl i biznes.gov.pl. Portale mają stać się repozytoriami ułatwiającymi dostęp do informacji, jak również pozwolić na wygodną i szybką rejestrację wniosków.

Od trzech i pół roku na portalu CEIDG stale rośnie liczba elektronicznie wypełnianych wniosków. Choć wciąż przedsiębiorcy składają wnioski samemu w urzędzie w formie tradycyjnej (30%), to coraz większym zainteresowaniem cieszy się rozwiązanie w ramach którego przygotowuje się wniosek elektronicznie i przekazuje do urzędu odpowiedni druk (65%). Obecnie z pełnej cyfryzacji korzysta 5% przedsiębiorców.

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Arkadiusz Bąk podczas konferencji Państwo 2.0 podkreślił, że na chwilę obecną przedsiębiorcy nie wykorzystują jeszcze w pełni możliwości portalu, ponieważ spora liczba obywateli wciąż preferuje model wykorzystujący w sposób częściowy możliwości Internetu - wypełniając wniosek w domu na komputerze i następnie przekazując go w formie papierowej do urzędu. Kontakt z żywą osobą jest wciąż bardzo ważny, więc zmiany, które zostają wprowadzone powinny być odpowiedzią na zapotrzebowanie.

Zobacz również:

Podczas prezentacji zostały również przedstawione nowe możliwości portalu PSC (Point of Singe Contact busineessinpoland.gov.pl). W ramach tej usługi obywatele będą w stanie znaleźć informacje dotyczące opisów procesów administracyjnych, również użyć systemu wyszukiwań instytucji, czy skorzystać z interaktywnych przewodników zakładania przedsiębiorstw (np. Jak otworzyć restaurację, przychodnię weterynaryjną, czy sklep online). Użytkownicy będą w stanie również złożyć zapytanie drogą elektroniczną poprzez formularz, bądź w ramach live chatu. Problemy związane z założeniem przedsiębiorstwa i odpowiedzi, jak ich uniknąć znajdują się na tym portalu. Dodatkowo każdy przyszły przedsiębiorca będzie mógł założyć działalność poprzez formularz elektroniczny.

Portal umożliwia kontakt na sześć różnych sposobów: drogą telefoniczną, poprzez Internet (telefonicznie, wideo rozmowa, live chat), również osoby głuche/nieme są w stanie skontaktować się dzięki specjalnego identyfikatorowi znaków. W ostateczności użytkownik może zostawić wiadomość e-mail. Arkadiusz Bąk podczas prezentacji przyznał, że wzorcem dla projektu jest model z Portugalii. Gdzie został stworzony model, który zachęca do załatwiania spraw urzędowych poprzez kontakt z urzędnikami, jednak z wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych.

"Portal zmienia swoją szatę graficzną. Przedsiębiorcy oczekują dokładnych informacji, dlatego również staramy się aby portal był przede wszystkim funkcjonalny" dodaje Arkadiusz Bąk.


TOP 200