Sukces Newtona i Apple

Jak oznajmił szef Apple Computer Inc. John Sculley, w czasie pierwszego miesiąca po wejściu na rynek komputerów Newton MessagePad sprzedano ich ponad 10 tys., mimo wielu uwag krytycznych na temat nowego komputeru.

Jak oznajmił szef Apple Computer Inc. John Sculley, w czasie pierwszego miesiąca po wejściu na rynek komputerów Newton MessagePad sprzedano ich ponad 10 tys., mimo wielu uwag krytycznych na temat nowego komputeru.

Uwagi te miały, zdaniem Sculley'a, charakter złośliwy a dotyczyły kłopotów związanych z rozpoznawaniem znaków oraz zasilaniem bateryjnym.


TOP 200