Subiekt z okienka

Insert udostępnił wersję beta programów Subiekt, Rachmistrz i Rewizor pracujących pod kontrolą systemu Windows.

Insert udostępnił wersję beta programów Subiekt, Rachmistrz i Rewizor pracujących pod kontrolą systemu Windows.

Prace nad nową wersją programów funkcjonujących do tej pory w środowisku DOS trwały trzy lata. "Był to największy projekt w historii firmy. Prace trwały tak długo, ponieważ nie skorzystaliśmy z mechanizmu prostego przeniesienia funkcji systemów DOS na platformę Windows. Spowodowałoby to częściową utratę możliwości, jakie daje środowisko Windows" - tłumaczy Jarosław Szawlis, prezes firmy . Jako platformę bazodanową wybrano MS Access. Największym problemem było zaprojektowanie interfejsu użytkownika łączącego standardy środowiska Windows i przyzwyczajenia dotychczasowych użytkowników DOS.

Programy Subiekt, Rachmistrz i Rewizor są wykorzystywane do obsługi sprzedaży i finansów małych i średnich przedsiębiorstw oraz sprzedawane jako oprogramowanie "z pudełka". Program Subiekt służy do obsługi działu handlowego; w nowej wersji umożliwia obsługę urządzeń fiskalnych. Rachmistrz to rozbudowana komputerowa księga przychodów i rozchodów. Program Rewizor pozwala na obsługę działu księgowości.

Jedną z podstawowych cech nowych wersji programów jest możliwość ich pełnej integracji przy wykorzystaniu wspólnych baz danych, kartotek i parametrów. "Te trzy programy tworzą swego rodzaju system zintegrowany, mają niektóre wspólne moduły ułatwiające współdzielenie informacji. Tak samo się je obsługuje" - mówi Błażej Kotełko, zastępca prezesa firmy Insert.

Według Insert, programy dla środowiska Windows współpracują z wcześniejszymi wersjami DOS. Możliwa jest jednoczesna praca programów DOS i Windows w sieci, na tych samych danych. W oprogramowanie wbudowano wyszukiwarkę InsTYNKT, ułatwiającą odnalezienie danych dotyczących towarów, kontrahentów na podstawie fragmentarycznych informacji.

Zdaniem Jarosława Szawlisa, środowisko DOS jeszcze długo pozostanie dominującym dla tego typu aplikacji. Jego zdaniem, wersje dla DOS nadal będą miały przeważający udział w obrotach firmy. "Powszechna fascynacja Windows jest raczej pewną modą. Dostosowujemy się do niej, ale patrzymy na nią z pewnym dystansem" - mówi Błażej Kotełko. Zgodnie z tą filozofią, wersje programów Subiekt, Rachmistrz i Rewizor dla DOS będą dalej rozwijane, równolegle do wersji Windows.

Rozpoczęcie sprzedaży nowych wersji programów zaplanowano na koniec października br. Cenę wersji dla Windows ustalono na poziomie niewiele wyższym niż dla DOS. Użytkownicy starszych programów Insertu będą mogli dokonać aktualizacji do Windows na specjalnych warunkach.