Subiekt 2

Program, który prezentujemy jest przeznaczony dla małej lub średniej firmy i nazywa się Subiekt 3. Jest to kolejna wersja tej aplikacji. Przypomnijmy więc tylko, że stworzono z myślą o wspomaganiu sprzedaży prowadzonej w hurtowni, magazynie lub sklepie.

Program, który prezentujemy jest przeznaczony dla małej lub średniej firmy i nazywa się Subiekt 3. Jest to kolejna wersja tej aplikacji. Przypomnijmy więc tylko, że stworzono z myślą o wspomaganiu sprzedaży prowadzonej w hurtowni, magazynie lub sklepie.

Instrukcja i instalacja

Już od pierwszego spotkania nowy subiekt budzić może zaufanie. Porządnie wydana, napisana naprawdę po polsku, ponad 200-stronicowa książeczka poprowadzi bowiem "za rączkę" mniej doświadczonego użytkownika zaś "staremu wyjadaczowi" dostarczy niezbędnych informacji w ciągu kilku sekund. Swoją drogą podobnie przyjazne opisy programów zdarzają się niemal wyłącznie w zachodnich podręcznikach. A tu niemal na tacy podaje nam się

dogłębnie omówione nie tylko poszczególne operacje, które można wykonywać podczas korzystania z programu, ale także np. zbiór definicji użytych w instrukcji określeń.

Instalacja Subiekta jest po prostu banalna. Polega ona głównie na wydaniu polecenia A:\instaluj i odpowiadaniu na nieliczne pytania w stylu czy widać polskie litery w przykładowym tekście. Dotyczą one w zasadzie tylko wskazania katalogu, w którym mają być umieszczone pliki, danych użytkownika oraz opcji używania polskich liter. Do programu dołączono bowiem drivery (klawiatury i ekranu) oraz program wprowadzający polskie znaki jako download do drukarki.

Program

Podobnie jak instrukcja jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Opisy poszczególnych opcji menu są bardzo komunikatywne, a klawiszologia uproszczona do niezbędnego minimum. Znacznej kosmetyce poddano niezbyt przyjazną dotychczas, podobnie jak w wielu innych polskich opracowaniach, szatę graficzną oraz wprowadzono opcję pozwalającą na dostosowanie wyglądu ekranu do indywidualnych upodobań.

Subiekt 3 to program bardzo dobrze przemyślany. Podzielono go na trzy moduły: szef, sprzedawca i administrator, a jego obsługa wymaga podczas pracy przestrzegania określonego toku postępowania. Przyjmując bowiem towar musimy np. wypełniać w ściśle określonej kolejności różne formularze. Dotyczą one, oprócz takich cech produktów jak cena, ilość itd. także informacji nt. dostawców (adres, nazwa, konto, itd). Kolejność ta obowiązuje przy wszystkich operacjach magazynowych.

Ponadto program umożliwia gromadzenie i generowanie zestawień całokształtu czynności związanych z prowadzeniem magazynu, tj. rachunków, faktur, cenników, wystawianych dokumentów, przyjmowanych zwrotów, obliczania stanu kasy i zaległych płatności. Autorzy pomyśleli także o dołączaniu, na życzenie użytkownika, krótkiej notki do każdego sporządzanego wydruku, co może mieć znaczenie dla osób, które nie dysponują jeszcze firmowym papierem lub chcą umieszczać na fakturach i rachunkach reklamy czy też składać klientom życzenia świąteczne.

Kompetencje

Jak już wspomniałem Subiekt 3 składa się z trzech modułów. Pora więc teraz na przedstawienie uprawnień przypisanych do każdego z nich. Osoba określona jako sprzedawca ma do dyspozycji opcje pozwalające na wydawanie i przyjmowanie towarów (sprzedaż na rachunek lub bez, wystawianie WZ-tek, PZ-tek, MM-ek, przyjmowanie zwrotów oraz rachunków pro forma. Może też drukować metki na towary, kartoteki towarów i firm, używać tabeli kursów walut, cennika oraz generować zestawienia służące do rozliczania płatności i należności.

Uprawnieniami szefa są natomiast: określanie struktury firmy, nadawanie haseł i uprawnień użytkownikom, generowanie zestawień, bilansów i remanentów oraz przeceny towarów, które może on wykonywać wpisując odpowiedni procent, odejmując kwotę lub też po prostu zmieniając kursy walut.

Pozostał nam jeszcze administrator, którego zadaniem jak nietrudno się domyślić jest zdefiniowanie spraw bardziej technicznych, takich jak wygląd dokumentów czy konfiguracja drukarki. On też, jako jedyny ma dostęp do edycji predefiniowanych stałych systemu, reindeksacji plików itd.

Podsumowanie

Subiekt jest programem konsekwentnie rozwijanym od kilku lat. W obecnej formie może obsługiwać wiele magazynów, pracować z sześcioma poziomami cen jednocześnie itd, a kilkunastostopniowy system haseł pozwala na bardzo precyzyjnie określenie uprawnień, które są przypisane do poszczególnych pracowników. Ponadto jest to aplikacja dobrze dostosowana do naszych warunków, czego dowodem jest fakt, iż doczekała się już ponad 1300 wdrożeń, a jej autorzy ani myślą zaprzestać nad nią prac. Można mieć zatem nadzieję, iż za jakiś czas równie entuzjastycznie będziemy mogli się ustosunkować do kolejnej, czwartej wersji Subiekta Tomasz Szewczyk

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200