Stworzyć organizację projektową

Projektowe podejście do biznesu pozwala na uporządkowanie kluczowych procesów. Wymaga jednak licznych zmian kulturowo-organizacyjnych. Prezentujemy jakich.

Prowadzenie najważniejszych zmian organizacyjno-biznesowych w reżimie projektowym przekłada się m.in. na usprawnienie procesów zarządczych. Równoległe zmiany realizowane w ujęciu projektowym łatwiej ogarnąć, uprościć i skoordynować. To niezmiernie istotne w czasach, kiedy rynek wymusza elastyczność organizacji i zdolność do szybkiego absorbowania zmian gospodarczych oraz oczekiwań klientów. Biznes z natury rzeczy funkcjonuje na zasadach procesowych. Typowo projektowych organizacji jest stosunkowo niewiele. Należą do nich przede wszystkim producenci systemów IT oraz firmy budowlane i konsultingowe. W innych przypadkach organizacja projektowa to organizacja zdolna do równoległej realizacji wielu zmian - budowania nowych produktów, zdobywania nowych rynków, zmian procesów czy szybkiej reorganizacji. Nastawienie procesowe to również zasadnicza zmiana sposobu funkcjonowania.

Biznesowa rewolucja

System zarządzania projektami musi być koherentny i przewidywalny. Jeśli projekty spóźniają się, rywalizują o zasoby i czas pracowników zaangażowanych w realizację zadań biznesowych, powodują frustrację ludzi.

Krzysztof Jakubowski, Manager w Grupie Technology Integration, Deloitte

"Zwykle dobrze wprowadzone podejście projektowe, tam gdzie go wcześniej nie było, to rewolucja" - mówi Stanisław Bochnak, Senior Manager w Grupie Consulting & Technology Integration w Deloitte. Zmianom organizacyjnym - m.in. budowaniu kompetencji z zakresu zarządzania projektami i tworzenia zespołów - towarzyszyć muszą zmiany podejścia do prowadzonej działalności.

Z punktu widzenia zarządu i wyższego kierownictwa - konieczne jest szersze spojrzenie na organizację, właściwy dobór realizowanego portfela projektów i wreszcie skrupulatne określanie kolejnych, nierzadko trudno mierzalnych, celów dla poszczególnych projektów. Natomiast z punktu widzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów zmiana często oznacza przejście ze stabilnego, jednostajnego trybu rutynowej pracy do dynamicznie zmieniających się wymagań i bardziej złożonej hierarchii kierownictwa.

Reorientacja firmy na działalność projektową stanowi zasadniczą zmianę funkcjonowania organizacji. Zmianę, która sama w sobie powinna być realizowana na zasadach projektu i podlegać takim samym wymaganiom, jakim docelowo poddawane mają być wszystkie projekty biznesowe. Zmianę oznaczającą nową strukturę funkcjonalną firmy i nowy model zarządzania. Ważne jest więc m.in. poparcie ze strony kierownictwa i jasne komunikowanie celów i scenariusza zmian - oraz towarzyszących im zmianom obowiązków - i całej kultury firmowej. "Zmiany kulturowe nie są początkiem reorientacji biznesu na podejście projektowe, są jego skutkiem" - zaznacza Krzysztof Jakubowski, Manager w Grupie Consulting & Technology Integration w Deloitte.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200