Stwórz sobie CASE

Program narzędziowy MetaEdit+ pozwala na wybór ulubionej metody modelowania aplikacji.

Program narzędziowy MetaEdit+ pozwala na wybór ulubionej metody modelowania aplikacji.

Nie istnieją uniwersalne narzędzia CASE. Różnorodność projektów informatycznych uniemożliwia ich twórcom przewidywanie wszystkich możliwych potrzeb użytkowników. W efekcie programista napotyka problemy, których nie da się rozwiązać za pomocą stosowanych narzędzi.

Odsiecz z Finlandii

Firma MetaCase Consulting z Finlandii (www.metacse.com) zamierza zaradzić tym problemom. Jej oprogramowanie MetaEdit+ stanowi w pełni funkcjonalne środowisko CASE, zawierające zbiór wstępnie zdefiniowanych metod modelowania i notacji oraz generatorów kodu i dokumentacji. Celem jest umożliwienie tworzenia aplikacji w sposób preferowany przez analityka lub programistę.

Program pozwala na tworzenie obiektowych modeli UML, modeli procesów dla aplikacji do obsługi proce-sów pracy (workflow), diagramów przebiegów do przedstawiania dynamiki interfejsu użytkowego i diagramów danych dla pokazania wewnętrznej struktury klas. MetaEdit+ nie zawiera jednak modułów metodyki OPEN, konkurenta UML.

Istotnym uzupełnieniem MetaEdit+ jest Method Workbench służący do tworzenia własnych metod modelowania, notacji i generatorów kodu. Po opracowaniu metodyki można ją zaimportować do repozytorium MetaEdit+ i stosować na równych prawach z modułami predefiniowanymi.

Elastyczne narzędzie

Tradycyjne narzędzia CASE pozwalają na tworzenie modelu projektu w notacji na trwałe wpisanej do programu. Na przykład Rational Rose opracowuje tylko diagramy UML, a Paradigm Plus firmy Computer Associates zawiera 8 różnych notacji w jednym motorze do modelowania.

Architektura MetaEdit+ wspiera dowolną notację i semantykę (składnię) oparte na metadefinicjach stworzonych w MetaEdit+ Method Workbench. Opracowano ją z myślą o elastycz- nym stosowaniu. Główne cechy narzędzia to:

możliwość stosowania wielu metod i notacji w jednym projekcie

możliwość używania wielu diagramów i zależności między metodami

wykorzystanie wielu narzędzi dla tych samych widoków (diagramy UML można oglądać w formie grafu, macierzy lub tablicy)

możliwość używania przez wielu uczestników projektu

praca na wielu platformach - Windows, Linux i licznych odmianach Unixa

MetaEdit+ ma wbudowane 13 metod i notacji, a w szczególności OMT (Rumbaugh), OOD (Booch), OOAD (Coad i Yourdon), OODLE (Shlaer i Mellor), UML i in. Program pozwala na generowanie w językach C++, Java, Delphi (obiektowy Pascal), Smalltalk i SQL. Dokumentacja może być tworzona w formie dokumentów DOC lub HTML. Pliki pomocy do aplikacji są natomiast tworzone w formie HTML.

Koszt MetaEdit+ jest zbliżony do kosztów konkurencyjnych narzędzi CASE i wynosi 4500 USD (na jedno stanowisko programistyczne).


TOP 200