Studium podyplomowe "Informatyka w banku"

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu w roku akademickim 1992/93, zorganizowała po raz pierwszy Studium Podyplomowe "Informatyka w banku".

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu w roku akademickim 1992/93, zorganizowała po raz pierwszy Studium Podyplomowe "Informatyka w banku".

Studium przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych komputeryzacją banków, a nie posiadających specjalistycznego wykształcenia informatycznego. W programie Studium przewidziano m.in.: podstawy komputerowego przetwarzania danych; problemy komputeryzacji banku; problemy tworzenia, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych; ochrony i zabezpieczeń systemów bankowych; komputerowe wspomaganie operacji bankowych i zarządzania bankiem; komputerowe wspomaganie prac administracyjno- biurowych.

Obok wykładów przewidziano znaczną liczbę zajęć laboratoryjnych, samodzielną pracę przy komputerze, prezentacje ciekawszych systemów oraz spotkania z praktykami, mającymi doświadczenie w wykorzystywaniu komputerów w pracy banków. W tym roku na Studium przyjęto 20 słuchaczy. Absolwenci otrzymają formalny dyplom ukończenia Studium Podyplomowego AE.


TOP 200