Studia, po których jest praca

W ramach programu akademickiego SAS udostępnia uczelniom narzędzia i wiedzę. W zamian ma szanse pozyskać pracowników znających już jego rozwiązania i technologie. To ważne, kiedy na rynku brakuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT.

Podnoszone przez pracodawców kwestie braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i niedostosowania programów nauczania uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy wciąż pozostają aktualne. Realizowane przez firmy informatyczne programy akademickie starają się ten problem choć częściowo rozwiązać. Jedną z takich firm jest SAS Institute.

Czego nie nauczą studia…

Pomysł na Globalny Program Akademicki SAS wziął się właśnie stąd, że zauważono, iż nie tylko na polskich uczelniach studenci nie są zapoznawani z wiedzą i rozwiązaniami, których oczekują od nich późniejsi pracodawcy tacy, jak właśnie SAS Institute, czy też partnerzy i klienci tej firmy.

"Uczelnie w bardzo ograniczonym stopniu przekazują wiedzę z zaawansowanej analizy dużych zbiorów danych. A my co roku potrzebujemy ok. 10-15 pracowników, którzy posiadaliby taką wiedzę. Również nasi klienci i partnerzy są zainteresowani pozyskaniem pracowników z takimi kwalifikacjami. Na szczęście uczelnie w Polsce dostrzegają problem i wiedzą, że w obliczu malejącej liczby studentów, muszą wyróżniać się ciekawymi programami studiów, dostosowanymi do potrzeb rynku pracy. Dlatego coraz chętniej nawiązują współpracę z biznesem." - mówi Łukasz Kociuba, Academic Program & Research Manager w SAS Institute Polska. "Mamy dostęp do badań rynku pracy i wiemy jakie są jego potrzeby. Dlatego możemy pomóc uczelniom stworzyć programy studiów, które są dostosowane do tych potrzeb i pozwalają kształcić specjalistów, którzy nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy." - dodaje.

Nie znam osoby, która po wybraniu Certyfikowanej Ścieżki Studiów zakończonej zdobyciem jednej z naszych specjalności, nie znalazłaby pracy. Czasami sami mamy problem z pozyskaniem absolwentów tych kierunków do pracy u siebie, bo otrzymują tyle ofert.

Łukasz Kociuba, Academic Program & Research Manager w SAS Institute Polska

SAS Institute podejmuje szereg działań, dzięki którym wykładowcy mogą zapoznać się z rozwiązaniami i technologiami tej firmy, a następnie przekazywać je studentom. Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym umiejętnościom absolwenci stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. W ramach współpracy wykładowcy otrzymują dostęp do narzędzi SAS i mogą je wykorzystywać w procesie dydaktycznym i pracach badawczych. W celu zapoznania się z możliwościami oferowanych przez SAS rozwiązań mogą uczestniczyć w wakacyjnych kursach i szkoleniach, mieć dostęp do szkoleń internetowych, a także podręczników i innych specjalistycznych materiałów. Dostęp do zasobów SAS jest niezwykle pomocny w tworzeniu programów zajęć i realizacji procesu dydaktycznego. Wiele narzędzi i szkoleń dostępnych jest też bezpośrednio dla samych studentów. Otrzymują też oni zniżki na szkolenia i udział w konferencjach. Ponadto - we współpracy z SAS Institute - tworzone są programy studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Narzędzia SAS udostępniane są studentom i kadrze naukowej. Z SAS On Demand for Academics można korzystać nie tylko w celu realizacji procesu dydaktycznego, ale także badań stanowiących o istocie uczelni wyższych.

Certyfikowane ścieżki studiów

We współpracy z kilkoma uczelniami prowadzone są Certyfikowane Ścieżki Studiów, które cieszą się ogromną popularnością wśród studentów. To ścieżki, które przygotowują studentów do zdobycia certyfikatów takich, jak np. Certified Base and Advanced Programmer for SAS, Certified Platform Administrator for SAS, czy Certified Data Integration and Business Intelligence Content Developer for SAS. "Zachętą do podchodzenia do egzaminu i zdobycia certyfikatu jest zwrot kosztów za egzamin dla studentów, których wynik przekroczy 80% poprawnych odpowiedzi. W ten sposób chcemy wspierać rozwój najbardziej utalentowanych studentów." - przekonuje Łukasz Kociuba.

Certyfikowane Ścieżki Studiów - tworzone wspólnie z SAS Institute - oferują m.in. Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych "Nie znam osoby, która po ukończeniu Certyfikowanej Ścieżki Studiów SAS nie znalazłaby pracy. Czasami sami mamy problem z pozyskaniem absolwentów tych kierunków do pracy u siebie. Absolwenci są po prostu rozchwytywani na rynku pracy - mają do wyboru wiele ofert." - dodaje.

Orientacja na badania

W przypadku SAS Institute współpraca z nauką obejmuje również wsparcie projektów badawczych. "Szczególnie angażujemy się w badania, które prowadzą do rozwoju medycyny i opieki zdrowotnej. Wspieraliśmy wiele projektów w zakresie epidemiologii, profilaktyki i terapii." - mówi Łukasz Kociuba. Wśród nich można wymienić np. Ogólnopolski Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u noworodków "Infant Flow" realizowany przez Instytut Matki i Dziecka i Śląski Uniwersytet Medyczny; Ogólnopolski Program Badania Osteoporozy EPOLOS realizowany przez Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka; czy wsparcie programu terapeutycznego dla chorych z chorobą Alzheimera realizowany przez Szpital MSWiA w Warszawie. SAS Institute wspierał też program badawczy OLAF związany z wyznaczaniem norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce oraz badania nad genetycznymi uwarunkowaniami zapadalności na różne rodzaje raka. "Wsparcie SAS umożliwia znaczną redukcję nakładów ponoszonych na realizację badania." - konkluduje Łukasz Kociuba.

E-learning dla szkół średnich

W ramach SAS Cirriculum Pathways uczniowie i nauczyciele polskich szkół średnich mogą bezpłatnie korzystać z amerykańskiej platformy edukacyjnej zawierającej multimedialne i interaktywne materiały w języku angielskim z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Dzięki temu uczniowie mają okazję do kontaktu z żywym językiem i możliwość uczenia się po angielsku. Platforma jest wyposażona w system autokorekty i podpowiedzi, pomaga więc uczniom w samodzielnym doskonaleniu umiejętności pisania po angielsku, a wirtualne laboratoria umożliwiają przeprowadzanie ciekawych eksperymentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200