Studia komputerowe w Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska - Wydz. Automatyki i Elektroniki wraz z PAN i DEC Polska organizuje studia podyplomowe: 1 - ''Systemy Mikrokomputerowe'', 2 - ''Sieci Komputerowe''. Studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w roku akademickim 1992/93 (odpłatne - red.).

Politechnika Śląska - Wydz. Automatyki i Elektroniki wraz z PAN i DEC Polska organizuje studia podyplomowe: 1 - "Systemy Mikrokomputerowe", 2 - "Sieci Komputerowe". Studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w roku akademickim 1992/93 (odpłatne - red.).

Studia prowadzone są systemem zaocznym, z całkowitym oderwaniem od pracy w ciągu 2 dni w tygodniu (piątek, sobota). Zajęcia trwają 2 semestry - od października do czerwca. Obejmują 390 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studium raz zdanie egzaminów. Słuchacz, który uzyskał obowiązujące zaliczenia i zdał wymagane egzaminy końcowe otrzymuje świadectwo ukończenia studium (..).

Plan studium "Systemy mikrokomputerowe": mikroinformatyka (40 godz. wykkładu; 40 godz. laboratorium), oprogramowanie systemów mikrokomputerowych (60; 90), projektowanie przemysłowych systemów mikrokomputerowych (40; 40), budowa systemów (40; 40).

Plan studium "Sieci komputerowe": podstawy budowy sieci (30; 0), sieci otwarte (30; 30), sieci lokalne (30; 40), sieci przemysłowe (40; 30), systemy rozproszone (40; 30), zastosowanie sieci komputerowych (30; 0); wykład monograficzny (30; 0).


TOP 200