Student z certyfikatem

Od świeżo upieczonych magistrów i inżynierów coraz częściej oczekuje się wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań i technologii popartej dokumentami. Na szczęście, w procesy kształcenia młodych kadr coraz częściej angażują się dostawcy technologii.

Często już od osób dopiero wkraczających na rynek pracy oczekuje się przynajmniej podstawowej znajomości nowoczesnych narzędzi informatycznych, popularnych technologii czy rozwiązań sieciowych. Takie rozwiązania i technologie trudno jest poznać samodzielnie. Wiele uczelni współpracuje jednak z dostawcami technologii IT, którzy organizują dla studentów szkolenia i kursy. Udział w nich może ułatwić planowanie kariery w branży IT, a zdobyte certyfikaty uatrakcyjnić CV.

Szkolenia, certyfikaty, szanse zawodowe

Organizowane w ramach studiów i we współpracy z czołowymi dostawcami szkolenia są często punktem wyjścia do profesjonalnych szkoleń. Tak jest m.in. w przypadku firmy Cisco. "Najbardziej znanym programem certyfikacji IT firmy Cisco jest Cisco Networking Academy. Celem programu skierowanego do studentów i uczniów szkół średnich jest pomoc młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia w zakresie ICT, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans zatrudnienia" - mówi Anna Czacharowska-Rybkowska, koordynator programu w Polsce. Według niej uczestnictwo w programie Cisco Networking Academy umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących projektowania, tworzenia, zabezpieczania sieci komputerowych oraz zarządzania nimi. Absolwenci kursu otrzymują 50% zniżki na dostępny odpłatnie egzamin certyfikacyjny. Program stanowi też wstępne przygotowanie do komercyjnych ścieżek certyfikacji Cisco. "Kursanci najczęściej wybierają certyfikat CCNA. Stanowi on potwierdzenie kompetencji specjalisty sieciowego Cisco Certified Network Associate i jest często wymaganym elementem w procesach rekrutacji" - dodaje Anna Czacharowska-Rybkowska.

W kształcenie młodych specjalistów angażuje się też firma Oracle. Prowadzone na kilkudziesięciu uczelniach zajęcia dotyczą m.in. baz danych, oprogramowania warstwy pośredniej, tworzenia oprogramowania, a także aplikacji biznesowych i rozwiązań analitycznych. "Współpraca Oracle z uczelniami odbywa się w ramach uruchomionego w 1997 r. programu Oracle Academy. Instytucje uczestniczące w programie, w zamian za symboliczny roczny abonament, otrzymują licencje na edukacyjne wykorzystanie naszych produktów" - mówi Barbara Czarnecka, Corporate Citizenship & Education Programs Manager w Oracle Polska. Jednocześnie pracownikom i studentom uczestniczącym w programie wydziałów przysługują zniżki na wybrane egzaminy certyfikacyjne i materiały szkoleniowe oferowane w ramach programu Oracle University. "Wśród absolwentów uczelni uczestniczących w programie Oracle Academy największym zainteresowaniem cieszą się certyfikacje z obszaru języka Java. To zasługa ogromnej popularności oprogramowania opartego na tej technologii. W ofercie studiów niektórych uczelni pojawiły się przedmioty obejmujące programowanie w Javie, z uwzględnieniem certyfikacji jako jednego z warunków zaliczenia przedmiotu!" - dodaje Marcin Jahn, konsultant sprzedaży w dziale Oracle University.

Praktyka na poważnie

Od młodych ludzi coraz częściej oczekuje się też doświadczeń, o które niełatwo nie tylko podczas zajęć i warsztatów, ale nawet stażów i praktyk studenckich. Rynek oczekuje praktyki możliwej do pozyskania tylko w drodze faktycznego udziału w projektach IT. Nie dziwi więc, że w przygotowanie kursów i zajęć dla studentów coraz częściej angażują się też firmy szkoleniowe. "Znając aktualne uwarunkowania na rynku pracy specjalistów IT oraz problemy z wykształconymi teoretycznie, ale nie posiadającymi przygotowania do praktycznej pracy absolwentami uczelni, opracowaliśmy pilotażowy program szkoleniowy Enter. Jego celem było przygotowanie absolwentów do pracy w realnych warunkach biznesowych" - mówi Magdalena Konieczna-Wrzesień, dyrektor Pionu Edukacji w Altkom Akademia. Uczestnicy kursu mieli możliwość zdobywania doświadczeń podczas realizacji projektu budowy systemu informatycznego dla konkretnej firmy, opierając się na faktycznych wymaganiach biznesowych. Dodatkowo program szkoleniowy był skonstruowany tak, aby pozwalał na zdobycie umiejętności "miękkich" potrzebnych w realizacji prac projektowych. Najlepsi kursanci mogli liczyć na zatrudnienie m.in. w firmie Altkom.

Z kolei firma szkoleniowa CTPartners prowadzi zajęcia dla studentów pięciu uczelni wyższych. "Mamy świadomość potrzeby ułatwiania studentom i absolwentom zdobywania wiedzy popartego możliwością uzyskania międzynarodowej certyfikacji. To istotne zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Od kilku lat przygotowujemy programy i w ramach studiów podyplomowych prowadzimy zajęcia z obszaru zarządzania projektami oraz rozwiązań klasy Business Intelligence" - zapewnia Daria Grzegorska, wiceprezes firmy CTPartners. Według niej osoby młode najczęściej wybierają szkolenia, które z jednej strony wprowadzają ich do świata dobrych praktyk w zarządzaniu IT, a z drugiej strony stanowią przepustkę do zdobycia stosownego certyfikatu. "Taki dokument staje się istotnym akcentem w życiorysie, a często rekompensuje braki w doświadczeniu i ułatwia start zawodowy" - dodaje Daria Grzegorska. CTPartners oferuje studentom atrakcyjne warunki uczestniczenia w szkoleniach i ścieżkach egzaminacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200