Studenci chcą poznawać nowe technologie

Polscy studenci chcą zdobywać praktyczną wiedzą z zakresu najnowszych, zaawansowanych rozwiązań IT, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Stąd ogromne zainteresowanie warsztatami i konkursami organizowanymi przez IBM w ramach Inicjatywy Akademickiej.

Zorganizowane 14 lutego br. na Politechnice Świętokrzyskiej warsztaty "Technologie serwerowe w praktyce - platforma IBM System i" przyciągnęły ok. 200 studentów. Oprócz prezentacji dotyczących m.in. wirtualizacji środowisk IT, wielowymiarowego rozwoju aplikacji, studenci uczestniczący w części laboratoryjnej warsztatów mieli okazję przyjrzeć się pracy maszyn.

Zdobytą wiedzę studenci potrafią wykorzystać w praktyce, co pokazały wyniki konkursu organizowanego w ramach Inicjatywy Akademickiej Innovation Challenge. Na ponad 100 drużyn z uczelni z całej Europy i Afryki Południowej polscy studenci zdobyli w sumie 4 nagrody, wykazując się umiejętnościami rozwiązywania zadań administracyjnych oraz tworzenia aplikacji typu Web realizującej określone cele biznesowe.


TOP 200