Strony na żółto

Serwisy internetowe wydawców książek teleadresowych nigdzie na świecie nie przekształciły się w portale.

Serwisy internetowe wydawców książek teleadresowych nigdzie na świecie nie przekształciły się w portale.

Dla wydawcy książek teleadresowych Internet otwiera nowe możliwości pozyskiwania przychodów z reklamy internetowej przy wykorzystaniu posiadanych już zasobów - bazy danych firm i instytucji oraz sieci przedstawicieli handlowych pozyskujących nowych klientów. Swoje serwisy internetowe uruchomiły już prawie wszystkie wydawnictwa książek teleadresowych.

Proste przeniesienie książki teleadresowej do Internetu nie daje jednak szansy na zbudowanie rzeczywiście popularnego serwisu internetowego. Zainteresowania serwisami "żółtych stron" w Internecie jest co najmniej rząd wielkości mniejsze niż w przypadku popularnych portali. Dzieje się tak dlatego że z książek teleadresowych wygodniej jest korzystać, jeśli są dostępne w tradycyjnej postaci, a i tak zawarte w nich informacje zazwyczaj kierują do nieelektronicznych form kontaktu. Dlatego firmy teleadresowe próbują uatrakcyjnić swoje serwisy przede wszystkim poprzez rozbudowę mechanizmu wyszukiwania lub dodawanie dodatkowych serwisów informacyjnych (tak np. postępuje obecny w Polsce serwis internetowy Panoramy Firm). Brakuje jednak ciekawych inicjatyw wykorzystania Internetu jako interaktywnego medium, w którym skrótowa oferta firm, zawartych w bazie, byłaby wiązana z potrzebami użytkowników Internetu. To z pewnością jest jeszcze nie wyeksploatowana nisza rynku internetowego.


TOP 200