Stream Communications wdroży Sarę

Funkcjonowanie operatora telekomunikacyjnego Stream Communications usprawni wkrótce nowy system billingowy i system obsługi klienta. Rozwiązania dostarczy i wdroży firma Altar.

Funkcjonowanie operatora telekomunikacyjnego Stream Communications usprawni wkrótce nowy system billingowy i system obsługi klienta. Rozwiązania dostarczy i wdroży firma Altar.

Zawarta przez firmy umowa objęła zakresem dostawę oraz wdrożenie systemu billingowego - Sara, systemu wspomagającego procesy obsługi klienta - Piramid Workflow oraz systemu IVR. Ten ostatni zastosowany będzie jako automatyczna infolinia, pozwalająca - po autoryzacji klienta - na otrzymanie zindywidualizowanych informacji z wykorzystaniem technologii Text-To-Speech. Cała platforma, oparta o technologię IBM i Oracle, pozwoli też na obsługę kilkukrotnie większego wolumenu abonentów Stream Comunnications w usłudze TriplePlay.


TOP 200