Strażnik pocztowy

Program Mail Essentials pozwala na monitorowanie przesyłanej poczty elektronicznej.

Program Mail Essentials pozwala na monitorowanie przesyłanej poczty elektronicznej.

Zapanowanie nad przepływem poczty elektronicznej w firmie podłączonej do Internetu, tak aby wyeliminować przesyłki zawierające niepożądane treści czy wirusy, to zadanie trudne do realizacji bez posłużenia się specjalizowanymi narzędziami. Jednym z nich jest aplikacja Mail Essentials, oferowana przez firmę GFI Fax & Voice. Przy zakupie licencji dla wielu użytkowników jego cena jest istotnie niższa od konkurencyjnych rozwiązań, takich jak Mimesweeper firmy Integralis, World Secure - WorldTalk czy Message Inspector - Elron Software.

Program Mail Essentials, znany pod kryptonimem POP2Exchange, w obecnej wersji 2.0 zyskał dużo nowych możliwości monitorowania poczty elektronicznej (ze względu na zawartość, wirusy czy spamy).

W program wbudowano kilka użytecznych funkcji - do każdego listu wychodzącego na zewnątrz firmowej sieci może być automatycznie dołączany fragment z podpisem, system może automatycznie udzielać odpowiedzi np. na listy zawierające określoną frazę w temacie. Wszelkie załączniki mogą być automatycznie kompresowane i dekompresowane (w formacie zip). Administrator może wskazać wyrazy i sformułowania, które zostaną wydzielone z treści ogromnej liczby listów. Następnie listy zawierające te fragmenty zostają skierowane do specjalnej skrzynki (kwarantanny). Można także zablokować zaszyfrowane przesyłki (PGP). W Mail Essentials nie wbudowano zaawansowanych narzędzi i filtrów potrzebnych do wykrywania niechcianych przesyłek reklamowych (spamów), ale program lokalizuje listy zawierające np. nieprawidłowo sformatowane pole opisujące nadawcę.

Przed wirusami zabezpiecza moduł Norton Antivirus, rezydujący na serwerze programu Mail Essentials (można zastosować także inne rozwiązania, jak McAfee). Program w obecnej wersji nie pozwala, niestety, na monitorowanie przesyłek w intranecie - monitoruje jedynie te trafiające do Internetu.

<hr size=1 noshade>Mail Essentials, w. 2.0

Producent: GFI Fax & Voice Ltd

http://www.gfifax.com

Cena: 1995 USD (dla dowolnej liczby użytkowników)

Platformy: Windows NT 4.0, 95/98; serwery pocztowe Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell GroupWise i inne obsługujące protokół SMTP


TOP 200