Straż przednia wielkiej zmiany

Równolegle sformułowane zostały zasady zarządzania projektami i portfelami projektów. Roman Dudzik zwraca uwagę na moment ich wprowadzenia. "Udało się to uchwycić - opisać, zoptymalizować, zestroić - jeszcze na wczesnym etapie integracji. Zdecydowanie ogranicza to liczbę procesowych konfliktów i nielogiczności przy zarządzaniu portfelami projektów i ich edycjami. Myślę, że grupy energetyczne idą tropem telekomów, mogą się więc uczyć na ich doświadczeniach" - podkreśla.

Nowość w sektorze energetycznym stanowi uporządkowanie kwestii architektury i zaplanowanie jej rozwoju. Kwestie te rozstrzyga się na poziomie rady ds. architektury i kodeksu architektonicznego. To także fundament planowej, systematycznej integracji. "Wychodziliśmy od sytuacji nieuporządkowanej, teraz mamy już określone role i wchodzimy w etap realizacyjny. Spółka operacyjna już działa, 330 osób realizuje usługi, z tego 230 w obszarze IT. Przed nami wdrożenie wszystkich zaplanowanych procesów, uruchomienie pełnego wachlarza usług i optymalizacja wdrożonych procesów i usług" - podsumowuje Roman Dudzik.

Zobacz również:

  • 10 błędów, które mogą zablokować innowacje IT

Doskonalenie stosowne do powołania

Zgodnie z koncepcją władz Grupy i CIO, IT w Grupie Energa będzie rozwijać się dwutorowo. Spółka IT będzie doskonaliła kompetencje dla modelu IT-rzemieślnika według typologii Gartnera. Z kolei Centrum IT ma się pozycjonować jako partner biznesu. W obu przypadkach klarowny podział ról przyspieszył rozwój. Na przykład dzięki odciążeniu Centrum IT od kwestii operacyjnych (w kolejnym etapie transformacji) zdecydowanie wzrośnie jego znaczenie. Już teraz Centrum IT zarządza m.in. projektem zmiany modelu procesów obsługi sprzedaży. "Zmiana modelu biznesowego jest więc organizacyjnie zarządzana w Centrum IT. Zrealizowanymi projektami przekonaliśmy biznes, że potrafimy dokonywać metodycznych zmian, dlatego mogliśmy objąć prowadzenie organizacyjne także tak dużej zmiany" - tłumaczy Roman Dudzik.

Transformacja w IT trwa już dwa lata. "Przez ten czas zdołaliśmy zrobić więcej niż w ciągu kilku lat poprzednich. Zaczęliśmy być korporacją z perspektywy biznesu. Z luźnej grupy firm powstała korporacja o ustandaryzowanych procesach, wspierana w modelu usługowym przez IT. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zgodnie z realizowaną strategią, na tym etapie integracji Grupy Energa jednym z fundamentów budowania ładu korporacyjnego jest IT" - mówi Roman Dudzik.

Obecna rola, choć przewidziana i planowana, przyznana jest za osiągnięcia i zbudowane zaufanie. IT zyskało je jako dostawca projektów i usług na czas, dzięki realizacji statutowych zadań prowadzonych niezależnie od integracji, transformacji i wielkich dziejowych przemian. Dzięki dobrej i systematycznej pracy.

Transformacja wspólna sprawa

Roman Dudzik podkreśla, że wypracowane pomysły trafiły na dobry grunt. "Silnie zmotywowane i decyzyjne zarządy głównych spółek Grupy oraz świadomy swoich celów biznes są przychylnie nastawione do prowadzenia zmian w IT i poprzez zmiany IT integrowanie grupy. Mamy przyzwolenie do dokonywania zmian i wypełniamy nasze zobowiązania" - mówi.


TOP 200