Stratny III kwartał Optimusa

Choć strata netto firmy wyniosła w tym okresie 3,4 mln zł, przedstawiciele firmy są zadowoleni z wyników, ponieważ łączne przychody ze sprzedaży produktów za trzy kwartały br. wzrosły o ponad 11% w porównaniu z rokiem 1999.

Optimus SA w zakończonym 30 września III kwartale roku finansowego odnotował sprzedaż w wysokości 152,8 mln zł, co oznacza wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu rok temu (121,3 mln zł). Firma odnotowała jednak stratę netto w wysokości 3,4 mln zł w porównaniu z zyskiem netto 184 tys. zł odnotowanym w III kw. ub.r.

Przedstawiciele firmy są jednak zadowoleni z wyników, ponieważ łączne przychody ze sprzedaży produktów za trzy kwartały br. wzrosły o ponad 11% w stosunku do roku 1999.

Jako powód złych wyników w III kw. przedstawiciele zarządu firmy podają spiętrzenie płatności związanych z zadłużeniem kredytowym spółki (38% kosztów) oraz niekorzystny kurs walut, dotyczący zwłaszcza kredytu inwestycyjnego udzielonego firmie w dolarach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200