Strategie piętnastki

Za najważniejsze zadanie uznano połączenie wszystkich organów administracji publicznej w sieć umożliwiającą załatwienie spraw urzędowych w trybie 24 x 7. Za wdrożenie systemu elektronicznej administracji odpowiada Szwedzka Agencja Administracji Publicznej (Statskontorer) podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. Jej członkowie opracowali m.in. kryteria tworzenia interaktywnych serwisów publicznych. Obecnie w sieci udostępniono wiele informacji i usług związanych z działalnością szwedzkiej administracji publicznej. Przez Internet można rozliczać deklaracje celne, szukać pracy, rozliczać podatki, rejestrować firmy. Działa też portal rządowy (http://www.sverigedirekt.se).

Polityką w zakresie wykorzystania technik informacyjnych w gospodarce i problemami rozwoju społeczeństwa informacyjnego zajmuje się Ministerstwo Przemysłu, Zatrudnienia i Komunikacji.

Wielka Brytania

Pierwsze projekty działań na rzecz wykorzystania technik informacyjnych w gospodarce, administracji, służbie zdrowia i edukacji przygotowano w 1996 r. w Ministerstwie Handlu i Przemysłu. W roku 1998 rząd opracował program Nasz wiek informacji: wizja rządu (Our Information Age: the Governments Vision), który stał się podstawą do tworzenia szczegółowych planów działania. Szkocja, Walia i Północna Irlandia również mają własne strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pierwsze plany utworzenia elektronicznego rządu powstały w roku 1997. Konkretne działania jednak podjęto dopiero na początku 2000 r., gdy programem zainteresował się premier Tony Blair. System wprowadzania technik informacyjnych do administracji publicznej oparto na wykorzystaniu obecności i pracy liderów działających w poszczególnych urzędach czy instytucjach publicznych, którzy wykazali już wcześniej najwięcej inicjatyw w sięganiu po nowe technologie. Nazwano ich wysłannikami premiera w sprawach IT - e-Envoy (http://www.e-envoy.gov.uk).

W myśl tej strategii do końca 2002 r. w sieci ma być dostępne 75% usług publicznych, a do 2005 r. powinno być możliwe realizowanie w trybie online dowolnej procedury administracyjnej. Wspieraniem wykorzystania technologii informacyjnych w administracji całego kraju, upowszechnianiem rozwiązań innowacyjnych, koordynacją współpracy między centralnymi a lokalnymi operatorami zajmuje się Improvement and Development Agency (IDeA).

Utworzono dwa portale rządowe do obsługi kontaktów z obywatelami. Pierwszy z nich, Brama rządowa (Government Gateway - (http://www.gateway.gov.uk), umożliwia bezpieczny dostęp do zasobów wszystkich urzędów, agencji i organizacji rządowych, tutaj następuje uwierzytelnienie użytkownika. Drugi, UK Online (http://www.ukonline.gov.uk), służy mieszkańcom i firmom do zdalnego załatwiania różnych typowych spraw (np. zmiana adresu, rejestracja firmy, zgłoszenie awarii itp.). Chodzi o to, by wszystkie informacje były przyjmowane od obywateli w jednym miejscu, a następnie poprzez system zdalnie dystrybuowane odpowiednim organom administracji czy służb publicznych.

Włochy

Ministerstwo Administracji Publicznej w 2000 r. opracowało Plan działania E-Government (http://www.governo.it). Zawarto w nim zadania podobne do zapisanych w eEurope Action Plan.

Najważniejszym jest udostępnienie obywatelom wszystkich urzędowych serwisów i usług bez względu na jurysdykcję terytorialną i miejsce zamieszkania.

Do tej pory nie udało się jednak osiągnąć większości zaplanowanych zadań. Na razie można zdalnie rejestrować firmy czy rozliczać podatki.

E-government jest obecnie odbierany jako "obiecująca droga reformy biurokratycznych procedur". W roku 2001 powołano Ministerstwo Innowacji i Nowych Technologii (Ministro per l'Innovazione e le Nuove Technologie -http://www.mininnovazione.it), które ma się zajmować stwarzaniem warunków do rozwoju zastosowań technik informacyjnych w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, problemami budowy społeczeństwa informacyjnego i programem tworzenia rządu elektronicznego.


TOP 200