Strategie piętnastki

Luksemburg

Strategia e-Luxembourg zakłada przede wszystkim umożliwienie wypełniania formularzy drogą elektroniczną i załatwiania spraw w urzędach na odległość (http://www.eluxembourg.lu). Dotychczasowe rezultaty jej realizacji są jednak skromne. Dużą popularnością obywateli cieszy się serwis umożliwiający dostęp do prawa krajowego i innych oficjalnych tekstów (http://www.legilux.lu). Przykładem dobrze rozwijającego się serwisu rządowego jest witryna urzędu statystycznego (http://www.statec.lu).

Niemcy

Duże znaczenie mają inicjatywy poszczególnych landów (np. Bayern Online czy Strategia informacyjna Branderburgii 2006). W roku 1996 rząd federalny przyjął plan Info 2000: Niemiecka droga do społeczeństwa informacyjnego. W roku 1999 powstał nowy program rządowy Innowacje i zatrudnienie w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku.

To program sektorowy na pięć najbliższych lat. Jego celem jest upowszechnienie zastosowania technik informacyjnych we wszystkich dziedzinach życia, w tym edukacji informatycznej, walki z bezrobociem, stworzenia z Niemiec kraju przodującego w branży IT w całej Europie.

Tworzenie elektronicznego rządu jest częścią ogólnej reformy działalności rządu. Jej założenia przedstawiono w programie Nowoczesne państwo - nowoczesna administracja. Ma on doprowadzić do szerszego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego, przełamania bezwładu istniejących struktur administracyjnych, swobodnego dostępu do informacji publicznych czy wreszcie wykorzystania technik informacyjnych do wspierania reorganizacji pracy urzędów. Niemcy są krajem, który jako pierwszy w Europie wprowadził w 1997 r. ustawę o podpisie elektronicznym.

Przyjęty w 2001 r. program udostępnienia w Internecie do 2005 r. wszystkich usług publicznych Bund-Online 2005 (http://www.bundonline2005.de) zyskał poparcie kanclerza Niemiec. Wcześniej prowadzono kampanię promocyjno-informacyjną pt. Mówiąc Niemcy, mówimy .de.

W latach 2002-2005 z budżetu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ma być wydane 1,65 bln euro na wdrożenie projektu Bund-Online. Najważniejszym serwisem rządu elektronicznego jest portal federalny (http://www.bund.de), który ma dowiązania do stron instytucji federalnych, serwisów poszczególnych landów i witryn prywatnych firm, co ma m.in. zachęcać do podejmowania wspólnych inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontaktami z obywatelami zajmują się bardziej władze lokalne, toteż portal rządowy jest nastawiony na obsługę środowisk biznesowych.

Za kreowanie polityki w dziedzinie nowych mediów i nowych technologii odpowiada federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii. Działania w zakresie wykorzystania technik informacyjnych w administracji publicznej koordynuje specjalna agenda w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (http://www.bmi.bund.de).

Portugalia

W roku 2000 rząd przedstawił sześcioletni program rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ministerstwo Nauki i Technologii opracowało "inicjatywę internetową" (Iniciativa Internet -http://www.mct.pt/iniciativainternet), która zakłada udostępnienie wszystkich formularzy urzędowych w Internecie do 2003 r. i świadczenie wszystkich usług publicznych w formie online do 2005 r.

Obecnie w sieci jest dostępna większość usług publicznych dla biznesu. Dużą rolę odgrywają inicjatywy tworzenia lokalnych portali oferujących dostęp do informacji na temat różnych dziedzin życia społecznego i usług administracji publicznej. Przykładowo, Aveiro Digital City (http://www.aveiro-digital.pt) powstał we współpracy władz miejskich i operatora telekomunikacyjnego Portugal Telecom przy wsparciu miejscowego uniwersytetu, rządu centralnego i Komisji Europejskiej.

Szwecja

Rząd szwedzki nie zajmuje się opracowywaniem konkretnych propozycji dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jego zadaniem jest określanie podstawowych założeń i warunków działania państwa. Za udostępnianie usług publicznych w Internecie odpowiedzialne są kierownictwa poszczególnych urzędów, agencji i instytucji publicznych. W maju 2000 r. rząd opublikował plan działania, w którym zostały zarysowane podstawowe wyznaczniki realizacji celów ogłoszonego na przełomie 1997 i 1998 r. rządowego programu Centralna administracja rządowa w obsłudze obywateli.


TOP 200