Strategie piętnastki

Hiszpania

Na rządowy program rozwoju społeczeństwa informacyjnego Info XXI. Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich (http://www.infoxxi.es) składają się zaadaptowane do krajowych warunków główne założenia i cele planu eEurope.

Priorytetem jest realizacja 21 głównych projektów obejmujących m.in. edukację informatyczną, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, tworzenie nowych miejsc pracy, przygotowanie systemu identyfikacyjnych kart elektronicznych, umożliwienie dokonywania rozliczeń podatkowych przez Internet, uruchomienie portali dotyczących zatrudnienia, opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych.

Koordynacją działań związanych z realizacją programu Info XXI zajmuje się Ministerstwo Nauki i Technologii. Można korzystać z portalu rządu centralnego (www.administracion.es) i portali administracji poszczególnych regionów. Planowane jest połączenie wszystkich centralnych, regionalnych i lokalnych portali administracji publicznej w jeden system.

Koordynacją działań z związanych z technikami komunikacyjno-informacyjnymi w skali kraju zajmuje się Ministerstwo Nauki i Technologii (www.mcyt.es) we współpracy z Ministerstwem Administracji Publicznej (http://www.map.es).

Holandia

Opracowana w 2000 r. strategia Kontakt z przyszłością: wizja elektronicznych relacji rządu z obywatelami (http://www.minbzk.nl) koncentruje się na ogólnie zarysowanych kwestiach demokracji elektronicznej, problemach budowy zaufania społecznego przez możliwość elektronicznej interakcji między administracją a mieszkańcami, stwarzaniu ułatwień dla obywateli w kontaktach z urzędami.

Podstawowym dokumentem w zakresie administracji elektronicznej jest przedstawiony w 2000 r. Plan działania na rzecz elektronicznego rządu. Działa portal rządowy pod adresemhttp://www.overheid.nl, który umożliwia dostęp do informacji związanych z działalnością wszystkich instytucji rządowych. Są dostępne online dane statystyczne z krajowego urzędu statystycznego (http://www.statline.cbs.nl). W strukturach rządowych nie ma wyspecjalizowanego urzędu centralnego ds. technologii informacyjnej.

Irlandia

W roku 1996 rząd powołał Komitet Kierowniczy ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Przygotował on dokument Społeczeństwo Informacyjne Irlandii: Strategia działania, który później był kilkakrotnie modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

W roku 1999 opracowano ogólną strategię Implementacja Społeczeństwa Informacyjnego w Irlandii: plan działania.

Za priorytetowe obszary uznano: infrastrukturę telekomunikacyjną, handel elektroniczny, powszechny dostęp do nowych technologii, regulacje prawne, modernizację usług publicznych.

Monitorowaniem prac związanych z realizacją poszczególnych inicjatyw zajmuje się Międzyresortowa Grupa Implementacyjna ds. Społeczeństwa Informacyjnego, która przygotowuje specjalne raporty. Jej działalność koordynuje biuro premiera. W parlamencie irlandzkim działa także komisja ds. społeczeństwa informacyjnego. Nie udało się osiągnąć wszystkich zapowiadanych wcześniej celów. Do roku 2001 miała być zapewniona kompleksowa obsługa online wszystkich spraw urzędowych.

Na razie udało się skompletować prawie w całości serwisy dla przedsiębiorstw (G2B). Jednym z ważnych elementów obecnej strategii rozwoju e-government New Connections (http://www.reach.ie) jest popieranie rozwoju inicjatyw w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Obywatele mają uzyskać dostęp do usług publicznych poprzez różne media: Internet, telefon, telewizję interaktywną itp. Efektem programu budowy rządu elektronicznego jest m.in. centralny portal z elektronicznymi wersjami wszystkich potrzebnych w urzędach formularzy (http://www.eforms.gov.ie).

Kontakty z serwisami publicznymi ułatwia specjalna wyszukiwarka Public Services Broker. Sztandarowym przykładem e-government jest serwis podatkowy dla osób fizycznych i firm Revenue On-Line Service (http://www.ros.ie).


TOP 200