Strategiczne przymierze Microsoft - Digital

Microsoft i Digital zawarły w ub. miesiącu porozumienie w ramach którego firmy zamierzają rozwijać złożone systemy informatyczne na bazie Windows przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw.

Microsoft i Digital zawarły w ub. miesiącu porozumienie w ramach którego firmy zamierzają rozwijać złożone systemy informatyczne na bazie Windows przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw.

W ramach ogólnoświatowego porozumienia:

- wniesie znaczący kapitał w działy integracji systemów i usług Digitala;

- DEC wyszkoli co najmniej 1500 nowych, certyfikowanych inżynierów działających na rzecz intergacji produktów Microsoftu;

- Digital wprowadzi nowe komputery z procesorem Alpha, zoptymalizowane dla potrzeb Windows NT;

- Microsoft rozpocznie wprowadzanie oprogramowania serwerów dla komputerów z procesorami Intel i Alpha oraz oprogramowanie klientów (np. BackOffice, Office) na komputery z procesorem Alpha;

- Microsoft wspierać będzie prace Digitala nad zwiększeniem współoperatywności pakietów All-In-1 i MailWorks z MS Exchange w wersji dla serwera i stacji roboczych;

- Firmy będą współpracować nad optymalizacją wydajności oprogramowania na komputery Alpha, a także nad wspólnym marketingiem;

- Digital użyczy licencji Microsoftowi na technologię grupowania z zamiarem wbudowania jej w techniki grupowania Windows NT;

- Microsoft pomoże DEC-owi najlepiej zintegrować system OpenVMS z Windows NT.

W Polsce obie firmy zawarły kontrakty na autoryzowanie przez Microsoft Centrum Szkoleniowego Digitala w Warszawie (na poziomie Authorized Technical Education Center), prowadzenie ośrodka obsługi technicznej dla oprogramowania Microsoftu oraz wspólną obsługę klientów.


TOP 200