Strategiczne podejście do klienta

Grupa Generali zbudowała IT umożliwiające elastyczne podejście do wyzwań biznesowych. Definiowanie ich i pokonywanie. W Konkursie Lider Informatyki 2013 przedstawiła cztery przykłady, które to doskonale obrazują.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Grupa Generali w Polsce zrealizowała ideę portalu dla klientów, dzięki któremu wielu z nich zaczęło aktywnie zarządzać finansami. Wprowadziła w życie pomysł na rozwiązanie dla partnerów i agentów umożliwiające klientocentryczny proces sprzedaży. Koncentracja na kliencie dokonuje się poprzez całościowe podejście do procesu sprzedaży. Generali nie robi tego jednak poprzez anonimową aplikację, ale rozwiązanie idealnie trafiające w cel.

Wszystkie projekty zgłoszone do konkursu przez Grupę Generali powstały przy ścisłej współpracy z biznesem. Przedsięwzięcia stanowią przykłady umiejętnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza architektura zorientowana na usługi. Warstwa pośrednicząca ESB posłużyła do efektywnej integracji rozwiązań i danych w duchu realizacji celów biznesowych w sposób elastyczny i na miarę potrzeb.

Okienko dla klienta szeroko otwarte

Konto Klienta (konto.generali.pl) to portal, który przyciągnął klientów do aktywnego zarządzania własnymi finansami – 25% z nich posiadających polisy w Generali w ciągu miesiąca odwiedziło portal co najmniej dziesięciokrotnie. Prostota i intuicyjność rozwiązania kryją jeden z najbardziej złożonych, szerokich projektów w historii IT Grupy Generali w Polsce.

PRZEMYSŁAW PIETRZYK, dyrektor Departamentu Informatyki, Generali Polska

Nowe Konto Klienta stanowi akcent zamykający realizację strategii IT Generali na lata 2008–2012. Był to jeden z najbardziej kompleksowych i skomplikowanych technologicznie projektów, gdyż wymagał zintegrowania portalu internetowego z wieloma systemami do obsługi polis. To pierwszy produkt w historii Generali będący pochodną centralnej bazy klientów.

Konto Klienta to jedno miejsce obsługi wszystkich produktów życiowych (indywidualnych i grupowych), od 1 października rachunków w OFE, a docelowo także produktów z pozostałych linii biznesowych. Daje dostęp przez urządzenia i platformy (w tym mobilne) do danych polisy, umożliwia alokację środków. Rozwiązanie zostało zaplanowane z myślą o obniżeniu kosztów administracyjnych i umożliwieniu samoobsługi. Dodatkowo, w szerszej perspektywie, celem jest umożliwienie działań up-sell, cross-sell. W pierwszym miesiącu od uruchomienia Konta Klienta miało niemal 1 mln odsłon. Klienci spędzają w serwisie średnio 10 minut.

Nowe Konto Klienta stanowi akcent zamykający realizację strategii IT Generali na lata 2008–2012. Był to jeden z najbardziej kompleksowych i skomplikowanych technologicznie projektów, gdyż wymagał zintegrowania portalu internetowego z wieloma systemami do obsługi polis. To pierwszy produkt w historii Generali będący pochodną centralnej bazy klientów.


TOP 200