Strategia z kodem

Hewlett-Packard przedstawił nową, tym razem całościową strategię w zakresie oprogramowania.

Hewlett-Packard przedstawił nową, tym razem całościową strategię w zakresie oprogramowania.

Celem nowej strategii jest m.in. stworzenie kompleksowej oferty dla przed- siębiorstw oraz wzrost udziału oprogramowania w przychodach ze sprzedaży. W najbliższych tygodniach HP przedstawi nowe produkty i ogłosi porozumienia partnerskie, uzupełniające istniejącą ofertę. Z dotychczasowych 25 linii produktów powstaną dwie - OpenView i NetActions. Działy odpowiedzialne za sprzedaż poszczególnych rozwiązań również zostaną skonsolidowane.

Bez przekonania

Mimo deklaracji HP, w ciągu ostatnich lat oprogramowanie nie było traktowane przez tę firmę priorytetowo. Inwestując w oprogramowanie, Hewlett- Packard liczył raczej, że wspomoże ono sprzedaż produkowanego przez firmę sprzętu.

Nawet dziś, choć produkcja oprogramowania przynosi firmie obroty rzędu 2 mld USD rocznie, kwota ta stanowi tylko ok. 4% ogólnej wartości sprzedaży. Dla porównania, sprzedaż oprogramowania wynosi ok. 7% w Sun Microsystems i 13% w IBM.

Jedną z ważniejszych inicjatyw Hewlett-Packarda w dziedzinie oprogramowania była opracowana przez firmę technologia e-speak. Jej zadaniem było uproszczenie wyszukiwania w sieci informacji lub produktów o dokładnie określonych parametrach, np. jakościowych. Choć e-speak była obiecującym rozwiązaniem, HP niewystarczająco ją promował. W efekcie nie zyskała ona popularności porównywalnej z rozwiązaniami konkurencji. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku oprogramowania do drukowania OpenPix (zaniechano już jego produkcji) i szyfrującego VerSecure.

Analitycy uważają, że nowa strategia HP powstała w wyniku nie tylko osłabienia koniunktury na rynku sprzętu, lecz również obserwacji działań konkurencji. Nie bez znaczenia były strategie ogłoszone przez Microsoft, Oracle, a zwłaszcza bezpośredniego rywala - Sun Microsystems. Coraz większym zagrożeniem dla HP stawał się też IBM, ambitnie inwestujący w produkty i usługi linuksowe.

Porządki na zapleczu

Strategia HP zakłada skoncentrowanie działalności na systemach do zarządzania oraz rozwiązaniach zaplecza handlu elektronicznego. W związku z tym 25 produktów oferowanych przez HP połączono w dwa pakiety. Pierwszy z nich, OpenView, obejmuje narzędzia do zarządzania sieciami i systema- mi. Drugi pakiet, NetActions, zawie- ra aplikacje i narzędzia do tworzenia i udostępniania usług internetowych. W jego skład włączono także technologię e-speak, mającą obecnie status open source.

Wachlarz produktów w pakiecie NetActions ma być znacząco rozbudowywany. Niedawno firma przejęła producenta serwerów aplikacji Bluestone. W najbliższym czasie HP zacieśni współpracę z firmami Tibco i Web-Methods - oferującymi oprogramo- wanie do integrowania aplikacji. Jednym z celów nowej strategii jest uplasowanie rozwiązań HP na rynku oprogramowania pomiędzy Javą Suna a aplikacjami .NET Microsoftu. Realizację tej strategii ma umożliwić coraz powszechniej stosowana technolo- gia XML.

Jednym z największych wyzwań dla HP jest jednak pozyskanie dobrego zestawu narzędzi do budowy aplikacji. Firma będzie także poszukiwać partnerów wśród producentów rozwiązań dla biznesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200