Strategia sourcingowa firmy – czy warto ją posiadać?

Jak zbudować optymalne modele SLA/KPI i na co zwracać uwagę podczas budowania umów to tematyka organizowanych przez Computerworld warsztatów, które odbędą się 24 października w Warszawie.

We współczesnym świecie na kierownictwa firm oddziałują liczne, sprzeczne ze sobą czynniki. Z jednej strony przedsiębiorstwa zmuszone są do operowania w hiperkonkurencyjnym środowisku biznesowym, mają do czynienia z dobrze wyedukowanymi klientami, stale zmagają się z ograniczeniami w dostępie do zasobów, mocno skracającymi się cyklami życia produktów czy też dużą aktywnością regulatorów działających w poszczególnych segmentach rynku. Z drugiej zaś, zmuszone są do stałego zwiększania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, wymogami generowania mierzalnej wartości biznesowej dla akcjonariuszy, jak również, szczególnie w przypadku firm notowanych na giełdach, zachowania dużej transparentności operacji wewnętrznych.

Aby sprostać tym wymaganiom, managerowie próbują na różne sposoby zorganizować operacje wewnętrzne przedsiębiorstw, którymi kierują, poszukują też innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych. Efektem tych poszukiwań są tak powszechnie dziś znane strategie, jak multisourcing, outtasking, nearshoring, offshoring, captive sourcing czy choćby centra usług współdzielonych (shared services centers).

Niestety, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków decyzje o zastosowaniu tego czy innego narzędzia biznesowego, zamiast być elementem dobrze przemyślanej i wcześniej zaplanowanej strategii, są podejmowane dość przypadkowo i chaotycznie, a kontrakty realizowane w ten sposób, są traktowane jako panaceum na doraźną potrzebę lub problem przedsiębiorstwa. Specjaliści z Gartner Inc. ukuli nawet specjalny termin na określenie tego stanu rzeczy - compulsive outsourcing. Jak pokazują badania, podejście takie generuje mniej więcej tyle nowych problemów i wyzwań, co samo rozwiązuje.

Obecnie, dla każdego przedsiębiorstwa, jednym z pierwszoplanowych zadań powinno więc być stworzenie optymalnej strategii sourcingowej. Oznacza to, że kierownictwo firmy powinno dokonać głębokiej analizy swego przedsiębiorstwa (m.in. w zakresie strategii rynkowej i finansowej, zasobów wewnętrznych, dojrzałości rynku usług zewnętrznych), a w jej wyniku opracować kompleksową strategię, pozwalającą określić, które z obszarów działalności powinny zostać oddane do obsługi partnerowi zewnętrznemu (outsourcing), a które powinny pozostać we władaniu pracowników firmy. Jeśli wcześniej w firmie przeprowadzono już jakiś projekt outsourcingowy, tego typu strategia sourcingowa może dać impuls do insourcingu, czyli ponownego wchłonięcia, wcześniej oddanych na zewnątrz procesów. W ten sposób postąpiła brytyjska sieć handlowa Sainsbury, która w siódmym roku trwania umowy zerwała 10-letni kontrakt outsourcingowy i wchłonęła dotychczas outsourcowane operacje.

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych metodyk tworzenia strategii sourcingowej została opracowana przez specjalistów z Gartnera i polega na przejściu przez 5-etapowy proces:

1. analiza strategii przedsiębiorstwa np. w takich obszarach, jak finanse, HR, IT, definicja core business dla tychże obszarów oraz strategia rynkowa;

2. analiza potrzeb, potencjału wewnętrznego firmy, ale również jej ograniczeń;

3. analiza możliwości i potencjału rynku, jak również dojrzałości dostawców zewnętrznych;

4. wyboru optymalnego modelu sourcingowego;

5. bieżące zarządzanie modelem sourcingowym.

W ostatnich kilku latach dynamika zmian na rynku staje się jeszcze większa, niż dotychczas. Całkiem powszechne są już kontrakty umożliwiające korzystanie z aplikacji, narzędzi oraz całych platform oparte model „cloud” oraz „as-a-service”. Coraz głośniej mówi się o zastosowaniu automatyki i robotyki w obsłudze procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Inteligentne, samouczące się platformy też są już całkiem nieodległą przyszłością.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że bez świadomych i dojrzałych procesów sourcingu w przedsiębiorstwie, odniesienie sukcesu w gospodarce jutra po prostu nie będzie możliwe.

Zbudowanie optymalnej strategii sourcingowej oraz nauczenie się odpowiedniego kontraktowania usług przez przedsiębiorstwa nie jest zadaniem prostym. Próbując samodzielnie, bez wystarczającej wiedzy, kontraktować zasoby zewnętrzne, na dodatek, łącząc ze sobą na raz kilka modeli sourcingowych, można natrafić na wiele raf. Zapraszamy więc na całodniowe warsztaty ze strategii sourcingowych, które odbędą się w Warszawie, 24 października 2016 roku. Podczas nich opowiemy, nie tylko czym jest sourcing i jak stworzyć strategię sourcingową, ale też jak zbudować optymalne modele SLA/KPI i na co zwracać uwagę podczas budowania umów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200