Strategia polskiego rynku telekomunikacyjnego

Przetarg na usługi międzystrefowe zostanie ogłoszony i przeprowadzony w II półroczu br. Każdy ze zwycięzców za licencję na działalność na tym rynku zapłaci 23 mln euro. Prawdopodobnie zostanie wybranych 2 operatorów międzystrefowych. Informacje takie zawarto w przyjętym przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dokumencie "Zarys strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego na lata 1998-2001". Zawiera on również ocenę procesu demonopolizacji telefonii stacjonarnej. Od stycznia 1998 r. do lutego 1999 r. wydano 29 koncesji na strefowe usługi telefoniczne. Operatorzy zapłacili za nie łącznie 29,4 mln euro.

Przetarg na usługi międzystrefowe zostanie ogłoszony i przeprowadzony w II półroczu br. Każdy ze zwycięzców za licencję na działalność na tym rynku zapłaci 23 mln euro. Prawdopodobnie zostanie wybranych 2 operatorów międzystrefowych. Informacje takie zawarto w przyjętym przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dokumencie "Zarys strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego na lata 1998-2001". Zawiera on również ocenę procesu demonopolizacji telefonii stacjonarnej. Od stycznia 1998 r. do lutego 1999 r. wydano 29 koncesji na strefowe usługi telefoniczne. Operatorzy zapłacili za nie łącznie 29,4 mln euro.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie opracowano już - oprócz ustawy Prawo telekomunikacyjne - 20 projektów odnoszących się do niej aktów wykonawczych. Trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych i zasad rozliczeń. Minister łączności powołał natomiast komisję, która przygotuje projekty uregulowań niezbędnych do powołania Urzędu Regulacyjnego Telekomunikacji.

Resort łączności zawarł także umowę z TP SA, w której zobowiązano tę firmę do corocznego przedstawiania ministrowi informacji o przewidywanych zmianach cen za usługi. Zobowiązano także Telekomunikację Polską do restrukturyzacji cen, by osiągnęły one poziom obowiązujący w krajach OECD.