Strategia pod dyktando technologii

Rok 2000 w technologii informacyjnej polskiej bankowości był przede wszystkim okresem konsumpcji nakładów poniesionych na rozwiązywanie problemu pluskwy milenijnej.

Rok 2000 w technologii informacyjnej polskiej bankowości był przede wszystkim okresem konsumpcji nakładów poniesionych na rozwiązywanie problemu pluskwy milenijnej.

Rzeczywistość okazała się zdecydowanie mniej dokuczliwa w skutkach niż kreowane katastroficzne wizje. Bez względu na różne czynniki zakłócające, będziemy nadal uczestnikami kształtowania się społeczeństwa informacyjnego i rozwoju gospodarki cyfrowej.

Należy zgodzić się z poglądem ekspertów EDS Corporation, że: "Sukces w gospodarce cyfrowej odniosą te banki, dla których przyjęte rozwiązania technologiczne będą istotnym elementem strategii. Jeżeli zabraknie wizji dostarczania nowych usług, nawet najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje pozostaną jedynie kosztowną etykietą banku, a nie obszarem zysku" (Raport EDS 2000,http://www.eds.com.pl ).

Początek nowego wieku skłania do sformułowania co najmniej kilku pytań:

 • Jakie strategie w zakresie IT powinny zdefiniować banki, by sprostać wyzwaniom rynkowym?

 • Jakie zadania należy uznać za kluczowe w sytuacji przeobrażeń bankowości, będących skutkiem trwających procesów restrukturyzacji, prowadzonych lub zapowiadanych fuzji?

 • Czy zjawiska kryzysowe, dostrzegalne w branży technologii informacyjnej, wpłyną na realizację zdefiniowanych strategii w zakresie IT?

 • W jakim stopniu brak koniunktury ograniczy nakłady instytucji finansowych na IT, a w jakim stopniu spadek tempa inwestowania będzie pochodną racjonalizacji kosztów?
Wywołane problemy nie wyczerpują całości zagadnienia.

Kondycja bez zarzutu, a strategie?

W rok 2001 bankowość polska wkroczyła w dobrej kondycji finansowej. Największe banki osiągnęły rekordowe wyniki. Taki stan powinien budzić nadzieję na intensywny rozwój i aplikację nowoczesnych technologii. Czy taka teza może być uznana za poprawną? Obserwując otoczenie rynkowe, należy skłaniać się ku koncepcji trudnego roku dla gospodarki, a tym samym - dla bankowości i inwestowania w technologię informacyjną. W procesie przemian polskiej bankowości są formułowane nowe strategie biznesowe i rewidowane wcześniej zdefiniowane strategie technologiczne. Bez względu na zakres przemian banków za - wciąż aktualne - strategiczne cele współczesnych banków można uznać:

 • daleko posunięte zyskowne powiązania z klientami

 • kreowanie rentownych produktów i usług, zapewniających wysoką wartość dodaną

 • wyeliminowanie nieefektywnych operacji

 • kontrolę kosztów i dążenie do ich minimalizacji poprzez wykorzystanie nowych technologii

 • zintegrowane zarządzanie technologiami informacyjnymi

 • strategiczne wykorzystanie informacji o klientach.
Główne wybory strategiczne instytucji finansowych sprowadzają się natomiast do poszukiwania rozwiązań zapewniających:
 • obniżkę kosztów operacyjnych

 • aktywne proponowanie nowych produktów bankowych, ściślej dostosowanych do oczekiwań klientów

 • indywidualizację oferty.


TOP 200