Strategia działania KBN

Wobec zmniejszenia dotacji budżetowych Komitet Badań Naukowych zamierza wprowadzić priorytetyzację mającą na celu promowanie wybranych kierunków działalności badawczej. KBN dopuszcza możliwość wprowadzenia inwestorów strategicznych jeśli zapewnią oni utrzymanie głównego kierunku działalności danych jednostek. Kilka podmiotów zainteresowanych jest udziałem w prywatyzacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jednak KBN nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych losów NASK.

Prof. Michal Kleiber, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, przedstawił plany działalności podległego mu resortu. W przyszłym roku budżetowe nakłady na badania naukowe spadną z obecnych 0,41% do 0,35% PKB, co zapewne odczują również ośrodki zajmujące się informatyka. W celu poprawy społecznej percepcji pracy środowiska naukowego, zostaną wprowadzone mechanizmy quasi-rynkowe (przy podziale grantów, awansach), mające za zadanie zwiększyć obecność tego środowiska w polskich mediach. Obecne kierownictwo KBN docelowo chce wprowadzić priorytetyzację mającą na celu promowanie wybranych kierunków działalności badawczej. Może to doprowadzić do likwidacji części słabszych ośrodków.

Wbrew oczekiwaniom nie podjęto jeszcze decyzji dotyczących Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Ma ona status jednostki badawczo rozwojowej, zaś takie podmioty zdaniem Michała Kleibera powinny być przekształcone w państwowe ośrodki badawcze, zlikwidowane albo sprywatyzowane. Preferowana metoda prywatyzacji jest wejście inwestora strategicznego, który gwarantowałby utrzymanie głównego kierunku działalności jbr. Gros działalności NASK to przedsięwzięcia czysto komercyjne (usługi telekomunikacyjne). Pracuje w nim ponad 150 osób i obecna kondycja NASK jest oceniana jako dobra. Dzięki temu udziałem w prywatyzacji NASK zainteresowanych jest kilka podmiotów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200