Strategia cyfrowej Polski musi być spójna

Ministerstwo Cyfryzacji w strategii jednolitego rynku cyfrowego zaproponowało państwom UE skupienie się na obszarze danych – poinformował Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podczas oficjalnej prezentacji raportu Computerworld TOP200. Resortowi udało się zebrać podpisy 19 państw unijnych pod dokumentem proponującym odmiejscowienie gromadzenia danych i kładącym nacisk na ich bezpieczeństwo. Według ministra polska gospodarka powinna być oparta o dane, ponieważ mamy do tego odpowiednie zaplecze.

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje cały czas wspólną osią architektury cyfrowego państwa. Eksperci zastanawiają się, jak ma wyglądać elektroniczna administracja. Według Krzysztofa Szuberta, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i pełnomocnika rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego, jego resort będzie chciał zaproponować szynę, przez którą będą się łączyć i komunikować ze sobą poszczególne systemy administracji.

Poskładać większą układankę

Jednym z większych wyzwań cyfryzacji państwa jest uporządkowanie, czy bardziej nawet uspójnienie działań poszczególnych resortów i połączenie istniejących i powstających rozwiązań administracji cyfrowej w jeden logicznie działający organizm.

Zobacz również:

Ponad rok temu został zainicjowany program resortów rozwoju, cyfryzacji, finansów, rodziny, pracy i polityki społecznej, zdrowia, infrastruktury i budownictwa „Od papierowej do cyfrowej Polski”, mający na celu rozwój e-państwa i cyfryzację polskiej gospodarki.

„To program pokazujący współpracę międzyresortową, który przez rok zgromadził ponad 220 osób z różnych resortów pracujących wspólnie na rzecz administracji” – wyjaśniał Krzysztof Szubert podczas konferencji Computerworld TOP200.

W tym szeroko zakrojonym projekcie cyfryzacji administracji zostało wydzielonych 13 strumieni, dotykających najistotniejszych elementów wymagających nowoczesnego podejścia w transformacji państwa: Cyfrowe Usługi Publiczne, Cyfrowa Tożsamość, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego, Schemat Krajowy, e-Faktura i e-Paragon, e-Daniny i e-Świadczenia, e-Zdrowie, e-Sprawozdawczość, Blockchain i Kryptowaluty, e-Skrzynka i e-Doręczenie, e-Transport i e-Przepływy Towarów, Architektura IT, Cyberbezpieczeństwo.

„Strategie prowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji są spójne z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju. Układamy tak elementy, by nie były oderwane od siebie” – powiedział Krzysztof Szubert.

Polska danymi płynąca

Podczas prezentacji raportu Computerworld TOP200 pełnomocnik rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego wyjaśniał, gdzie dziś znajduje się Polska w transformacji cyfrowej, co zostało już zrealizowane ze strategii e-państwa i jakie działania podejmuje resort Anny Streżyńskiej.

„Przede wszystkim cieszy mnie zmiana postrzegania Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy obecni w obszarze legislacyjnym na poziomie struktur unijnych. Polska z cyfryzacją stara się wychodzić na forum międzynarodowe w kontekście jednolitego rynku cyfrowego” – wyjaśniał ekspert. „Dziś strategia jednolitego rynku cyfrowego dotyka siedem resortów, a za chwilę zostanie rozbudowana o elementy e-zdrowia” – dodał.

Ministerstwo w strategii jednolitego rynku cyfrowego zaproponowało skupienie się na obszarze danych. Resort podjął działania na poziomie Komisji Europejskiej, by zachęcić państwa członkowskie do zmian w legislacji unijnej w zakresie swobodnego przepływu danych w Europie. „Wynika to ze zmiany naszej strategii, uważamy, że gospodarka polska powinna być oparta o dane. Powinniśmy skupić się na danych, niezależnie od technologii, którymi zajmujemy się po drodze. Zaproponowaliśmy Komisji dokument dotyczący naszej wizji przepływu danych w Europie, gdzie wyjaśnialiśmy, że nie jest istotne, gdzie te dane są gromadzone, ale w jaki sposób. My odpowiednie zaplecze do danych mamy w Polsce. Udało się nam zebrać podpisy 19 państw” – mówił Krzysztof Szubert.

Cały czas do przodu

Kolejna kwestią, którą intensywnie zajmuje się resort cyfryzacji jest cyberbezpieczeństwo. „Im więcej będziemy mieć urządzeń podłączonych, tym więcej pojawi się miejsc narażonych na cyberataki” – ostrzegał Szubert. Cyberbezpieczeństwo to także obszar dezinformacji internetowej, która wpływa na gospodarkę i rynek, zmienia rzeczywistość. Inne priorytety ministerstwa to platformy internetowe i komunikacja, czyli przymiarki do wdrażania 5G. „Dla nas to podstawowe obszary, spójne z głównymi osiami informatyzacji w ministerstwie” – zaznaczył ekspert.

W tych obszarach widać już pierwsze realizacje. Jak przypomniał Krzysztof Szubert, 9 maja na poziomie rządowym przyjęto Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej na lata 2017-2022, zaś 13 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę o budowie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach której w lach 2018/2019 wszystkie szkoły w Polsce będą podłączone do szybkiego internetu (min. 100 Mb/s). „Uruchamiamy podłączanie ponad 30 tysięcy szkół do szybkiego internetu. OSE to nie tylko dostarczenie internetu, ale cała koncepcja, jak można w nauce wykorzystać nowe technologie” – wyjaśniał Krzysztof Szubert.

MSP ma jeszcze długą drogę

Ministerstwo Cyfryzacji nie tylko realizuje w kraju działania zgodne z przyjętymi strategiami cyfryzacji, ale z obszarem cyfrowym wychodzi na pole międzynarodowe. W kwietniu po raz pierwszy polski przedstawiciel został zaproszony na spotkanie ministrów ds. cyfrowych grupy G20 „Digitalisation: Policies for Digital Future”. Spotkanie dotyczyło wykorzystania potencjału ekonomicznego i społecznego cyfryzacji.

„Pierwszy raz mieliśmy możliwość pokazania naszego myślenia na ten temat. Na spotkaniu wyraźnie kładziono nacisk na cyberbezpieczeństwo i dostęp małych firm do infrastruktury. Na tym polu mamy dużo do zrobienia, jeśli spojrzymy na wskaźnik ucyfrowienia społeczeństwa DESI, to Polska w obszarze adaptacji nowoczesnych technologii ICT w sektorze MSP jest przedostatnia, przed Rumunią. To duża nisza do zaadresowania zarówno przez firmy dystrybucyjne dostarczające technologię, ale też pole do kreowania świadomości, jak technologie mogą wpłynąć na konkurencyjność firm” – opowiadał Krzysztof Szubert. „Innowacyjność dzieje się blisko świata cyfrowego, albo w cyfrowym. Stworzenie warunków dla małych firm, które będą już myśleć o rynku europejskim, to wyzwanie, nad którym musimy myśleć” – dodał.


TOP 200